2021. gada tarifu projekts

2021. gada Tarifu projekts tika iesniegts izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 2020. gada 1. septembrī. Šobrīd iesniegtais Tarifu projekts tiek izvērtēts un saskaņots, kā rezultātā līdz jaunu tarifu apstiprināšanai spēkā ir 2019. gadā apstiprinātie dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifi.