2021. gada tarifu projekts

2021. gada 30. aprīļa Regulatora Padomes sēdē tika apstiprināti jaunie dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifi, kuri stājas spēkā no 2021. gada 1. jūlija.