Aparatūras uzstādīšana

Aparatūras uzstādīšana un nomaiņa 

Ieteicams iegādāties aparatūru pie tāda pārdevēja vai ražotāja pārstāvja, kas nodrošina tās uzstādīšanu un apkopi. Rekomendējams uzstādīt aparatūru ar Eiropas kvalitātes sertifikāta zīmi "CE".

Akciju sabiedrība "Gaso", turpmāk - GASO, par atsevišķu samaksu veic plīts nomaiņu, bet citas aparatūras nomaiņu un uzstādīšanu veic citi licencēti uzņēmumi ar sertificētiem speciālistiem.

Ja mainās apkures iekārtu jauda, telpa, kurā uzstādīta iekārta, iekārtas tips  vai dūmgāzu novadīšanas risinājums ir jāiesniedz pieteikums tehnisko noteikumu izstrādei un licencētam uzņēmumam jāizstrādā projekts.

Ja gāzes iekārtas nomaiņa neparedz iepriekš minētās darbības, nomaiņu var veikt pēc tehnisko nosacījumu saņemšanas uz skices pamata, ko izstrādā licencēts speciālists un iesniedz GASO.

Pie dūmvada pievienotas aparatūras nomaiņai ir nepieciešama dūmvadu tīrītāja pārbaude un to apliecinošs apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akts (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" 8.pielikums).

 

Aparatūras ieregulēšana

Pirmreizējo aparatūras ieregulēšanu veic, lai pielāgotu apkures iekārtas darbību konkrētās ēkas vai dzīvokļa siltumapgādes prasībām un patēriņam. 

GASO aparatūras (apkures katli, plītis, ūdenssildītāji) ieregulēšanu neveic. Dabasgāzes aparatūras ieregulēšanu var veikt tikai licencēti uzņēmumi ar sertificētiem speciālistiem.

v8