Biežāk uzdotie jautājumi par tarifiem

Kas mainās ar 2021. gada 1. jūliju?

Ar 2021. gada 1. jūliju spēkā stājās jaunie dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifi. Mājsaimniecības lietotājiem fiksētā maksa pieaug līdz 2,70 EUR mēnesī (bez PVN). Pārējiem lietotājiem, kuru atļautā slodze ir virs 6m3/h, fiksētās maksas pieaugums ir +12%, bet mainīgais tarifs samazinās, kā rezultātā kopējais maksājums par sadales pakalpojumu arī samazinās. Jāņem gan vērā, ka dabasgāzes sadales sistēmas tarifi ir tikai viena no komponentēm lietotāja gala maksājumā. Kopējo maksājumu ietekmē arī dabasgāzes cena un citu pakalpojumu cenas.

 

Kāpēc mainās tarifs?

GASO tika dibināts 2017. gada nogalē, un 2018. gadā, izstrādājot tarifu projektu, nebija skaidrības par vairākām izmaksu pozīcijām. Kopš 2018. gada GASO izmaksu apmērs ir būtiski pieaudzis, tomēr dabasgāzes patēriņš pēdējo gadu laikā ir samazinājies. Tā rezultātā nepieciešams arī jauns sadales sistēmas pakalpojuma tarifs.

 

Kādēļ pieaug fiksētais maksājums?

Lielākā daļa GASO izmaksu (gāzesvadu un sadales iekārtu rekonstrukcija un uzturēšana, Avārijas dienesta darbs, speciālistu algas utt.) ir fiksētas, kā rezultātā kopējo izmaksu pieaugumu arī plānots atgūt ar tarifa fiksēto daļu. Šāda pieeja ļauj lietotājus motivēt efektīvāk izmantot dabasgāzes sadales sistēmu, jo, lai arī fiksētā maksa pieaug, 2.-8. tarifu grupai mainīgais maksājums samazinās.

 

Vai tarifs drīzumā mainīsies vēl?

GASO dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu tarifs paredzēts 4,5 gadu ilgam regulācijas periodam (no 2021. gada 1. jūlija līdz 2025. gada 31. decembrim). Tomēr saskaņā ar regulatora apstiprinātajā sadales sistēmas pakalpojuma tarifu metodikā noteiktajiem nosacījumiem tarifs var tikt koriģēts, ja tiek konstatēti metodikā minētie apstākļi (patēriņa, inflācijas un būtiskas dabasgāzes cenas izmaiņas).

 

Kas ietekmē gala rēķinu par dabasgāzi?

Dabasgāzes sadales sistēmas tarifi ir viena no komponentēm, kas veido lietotāja gala maksājumu par dabasgāzi. Neatņemamas rēķina sastāvdaļas ir arī pārvades tarifs un dabasgāzes cena, kuras svārstības atkarīgas no dažādiem ārējiem faktoriem. Pēdējo mēnešu laikā gāzes cena biržā būtiski pieaug, un šī kāpuma rezultātā lietotāju gala maksājums var būt lielāks neatkarīgi no jauno dabasgāzes sadales tarifu spēkā stāšanās.

 

 

v8