Dabasgāzes izcelsme un kvalitātes parametri

Informācija par 2016.gadā piegādātās dabasgāzes izcelsmi*

Akciju sabiedrība „Gaso” informē, ka visa dabasgāze, kas 2016. gadā tikusi piegādāta galalietotājiem Latvijas Republikā, ir tikusi importēta no Krievijas Federācijas. Dabasgāzes avotu Latvijas Republikā nav.

*Informācija sniegta, izpildot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2017. gada 9. marta lēmuma Nr. 1/6 „Noteikumi par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem” 11.punkta noteikumus.

Dabasgāzes kvalitātes parametri

 

Nr. p. k.
Parametri
Mērvienība
Vērtība
Pārbaudes metodika
1.
Vobbes skaitlis (indekss) – WS,b
bāzes temperatūras apstākļos
(sadegšana/mērīšana) 25/20 oC
MJ/m3
47,02–51,98
LVS EN ISO 6976: 2007 L
kcal/m3
11231–12415
kWh/m3
13,06–14,44
2.
Augstākais sadegšanas siltums (GCV)
20 °C un 101,325 kPa bāzes temperatūras apstākļos (sadegšana/mērīšana) 25/20 °C
MJ/m3
≥ 34,87
LVS EN ISO 6976: 2007 L
kcal/m3
≥ 8329
kWh/m3
≥ 9,69
3.
Zemākais sadegšanas siltums (NCV)
20 °C un 101,325 kPa bāzes temperatūras apstākļos (sadegšana/mērīšana) 25/20 °C
MJ/m3
≥ 31,82
LVS EN ISO 6976: 2007 L
kcal/m3
≥ 7600
kWh/m3
≥ 8,83
4.
Relatīvais blīvums – d
 
0,55–0,70
LVS EN ISO 6976: 2007 L
5.
Sērs kopā – S
g/m3
≤ 0,03
LVS EN ISO 6974-1:2012
6.
Sērūdeņradis + karbonilsulfīds H2S + COS (kā S)
g/m3
≤ 0,02
LVS EN ISO 6326-1:2009
7.
Merkaptāni – RHS (kā S)
g/m3
≤ 0,036
LVS EN ISO 6326-1:2009
8.
Metāns – CH4
mol %
≥ 90
LVS EN ISO 6974-1:2012
9.
Slāpeklis – N2
mol %
≤ 3
LVS EN ISO 6974-1:2012
10.
Skābeklis – O2
mol %
≤ 1,0
LVS EN ISO 6974-1:2012
11.
Oglekļa dioksīds – CO2
mol %
≤ 2,5
LVS EN ISO 6974-1:2012
12.
Metāna skaitlis
 
≥ 65
LVS 459:2014
13.
Mehāniskie piemaisījumi
g/m3
≤ 0,001
LVS 459:2014
14.
Ogļūdeņražu rasas punkts – HC DP, pie 1–70 bar
°C
≤ –2
ISO/TR 12148:2009
15.
Ūdens rasas punkts – H2O DP, pie 40 bar
°C
≤ –10
LVS EN ISO 11541:2003
16.
Ūdeņradis – H2
mol %
≤ 0,1
LVS EN ISO 6974-1:2012
17.
Gāzes smakas intensitāte pie 1 % koncentrācijas gaisā vai odorizācijas pakāpes pārbaude ar aparātu metodi
balles
ne mazāk kā 3
LV NS GS-01:2009
mg/m3
ne mazāk kā 3

 

Piezīmes
1. LVS EN ISO 6326-1:2009 "Dabasgāze. Sēra savienojumu noteikšana. 1. daļa: Vispārīgs ievads (ISO 6326-1:2007)".
2. LVS EN ISO 6974-1:2012 "Dabasgāze. Sastāva un saistītās nenoteiktības noteikšana ar gāzes hromatogrāfijas metodi. 1. daļa: Vispārīgās vadlīnijas un sastāva aprēķini" (ISO 6974-1:2012)".
3. LVS EN ISO 6976:2007 L "Dabasgāze. Siltumradītspējas aprēķins, blīvums, relatīvais blīvums un sastāva Vobbes indekss".
4. LVS EN ISO 11541:2003 "Dabasgāze – Ūdens satura noteikšana augstā spiedienā".
5. ISO/TR 12148:2009 "Dabasgāze. Spoguļa tipa instrumentiem kalibrēšana ogļūdeņraža rasai".
6. LVS 459:2014 "Dabasgāze. Gāzu īpašības, parametri, kvalitātes novērtēšana".
7. LV NS GS-01:2009 "Ogļūdeņražu gāzes. Odorizācijas pārbaudes metodes".

Dabasgāzes drošības datu lapa

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzini vairāk