Dabasgāzes pieslēgšana

Izbūvētā pieslēguma pieņemšana

Pēc gāzesvadu (pievada, iekšvadu) būvniecības beigām būvfirmas pārstāvis vai klients iesniedz akciju sabiedrībā "Gaso", turpmāk - GASO, objekta izpilddokumentāciju. GASO pārbauda dokumentāciju, kā arī gāzesvadu stiprību un hermētiskumu.  

Pēc tam GASO, būvfirma un klients paraksta ārējo gāzesvadu atzinumu un iekšējo gāzesvadu pieņemšanas aktu. Pēc atzinuma un pieņemšanas akta parakstīšanas būvfirma vai klients piesaka dabasgāzes ielaišanu sistēmā.

 

Dabasgāzes ielaišana sistēmā

Pēc pieteikuma saņemšanas par dabasgāzes ielaišanu sistēmā GASO pārstāvis uzstāda skaitītāju, ielaiž dabasgāzi sistēmā līdz noslēgkrānam pirms uzstādītās aparatūras un instruē klientu.

Klients paraksta aktu par mēraparāta pievienošanu un dabasgāzes padevi, kā arī instruktāžas lapu par drošu dabasgāzes lietošanu.
Dabasgāzes pieslēgšana (izbūvētā pieslēguma pieņemšana un dabasgāzes ielaišana sistēmā) ir maksas pakalpojums.

Informāciju par pakalpojumu pieteikšanu var saņemt GASO Kontaktu centrā.

 

Dabasgāzes padeves atslēgšana uz laiku

Dabasgāzes padeve uz laiku tiek atslēgta gadījumos, kad klients plāno veikt telpas remontu vai ilgāku laiku nelietot dabasgāzi. Informāciju par dabasgāzes atslēgšanu un pieslēgšanu var saņemt GASO Kontaktu centrā.
 

Pieteikumu tehnisko noteikumu saņemšanai var iesniegt aizpildot pieteikumu GASO e-pieteikuma vietnē vai Būvniecības informācijas sistēmā, vai klātienē Klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.

 

 

 

v8