Dzīvokļa pieslēgums

Daudzviet Latvijā dabasgāzes infrastruktūra jau ir. Iespējams, ka tā atrodas līdzās ēkai vai pat pašā ēkā, kurā ir jūsu dzīvoklis. Ja tehniski ir iespējams tai pieslēgties un jūsu kaimiņi vai pašvaldība neiebilst apkures maiņai, process norit vienkārši.

GASO sniedz konsultācijas par visiem pieslēguma aspektiem, izmantojiet šo iespēju!
Tiek izskatīts katrs pieteikums.

1solis Noskaidrojiet, vai īpašuma tuvumā atrodas gāzesvadi. To var noskaidrot
2solis Konsultējieties ar GASO speciālistiem par apstākļiem, kas var ietekmēt izmaksas: pieslēguma maksa, pievada garums, apkures katla jauda u. c.
3solis Aizpildiet elektronisko pieteikumu un iesniedziet visus nepieciešamos dokumentus.
4solis Saņemiet pievada un iekšvadu vai tikai iekšvadu projektēšanas un būvniecības tehniskos noteikumus.
5solis Aptaujājiet licencētos projektēšanas un būvniecības uzņēmumus. Salīdziniet maksu par pakalpojumiem un realizācijas termiņus, izvēlieties darbu veicēju.
6solis Lai pieslēgtu dabasgāzi dzīvokļa apkurei, nepieciešama pārējo dzīvokļu vai mājas īpašnieka rakstiska piekrišana; neprivatizētiem dzīvokļiem – nama apsaimniekotāja atļauja. Daļā pašvaldību, piemēram, Rīgā, nepieciešama “Pašvaldības atļauja apkurē izmantot dabasgāzi” (Rīgā to var saņemt Rīgas domes Siltumapgādes jautājumu komisijā).
7solis Pirms iekšvadu būvniecības klientam ir jānodrošina ēkas dūmvada un ventilācijas pārbaude, ko veic licencēts dūmvadu tīrītājs.
8solis Pēc būvdarbu pabeigšanas būvfirmai ir jāsaņem GASO apliecinājums par darbu kvalitatīvu izpildi un atzinums par gāzesvadu gatavību ekspluatācijai.
9solis Veiciet maksājumu par pieslēgumu (Izmaksas).
10solis Izvēlaties dabasgāzes tirgotāju un noslēdziet tirdzniecības līgumu. Pēc Jūsu uzaicinājuma GASO speciālists veiks dabasgāzes ielaišanu sistēmā.

 

Pieteikumam nepieciešamie dokumenti

 1. Īpašumtiesības apliecinošs dokuments (viens no minētajiem):
  • nostiprinājuma uzraksts tiesībām uz īpašumu vai Zemesgrāmata;
  • īpašuma pirkuma-pārdevuma līgums;
  • dāvinājuma līgums;
  • mantojuma dokuments;
  • dzīvokļa nomas līgums un īpašnieka atļauja dabasgāzes apkures ierīkošanai.
 2. Īpašnieka pilnvara, ja pieteikumu neaizpilda pats īpašnieks.
 3. Plāns ēkas stāvam, kurā atradīsies apkures katls (nav obligāts).
 4. Atsevišķos gadījumos pašvaldības atļauja apkurē izmantot dabasgāzi.

Pieteikumu tehnisko noteikumu saņemšanai var iesniegt aizpildot pieteikumu GASO e-pieteikuma vietnē vai Būvniecības informācijas sistēmā, vai klātienē Klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.

 

 

 

 

v8