Gāzesvadu montāža un pārvietošana

Gāzesvadu pārvietošanu telpas robežās var veikt pēc skices, kuru darbu veicējs saskaņo un iesniedz akciju sabiedrībā "Gaso", turpmāk - GASO. Skices sagatavošana un gāzesvadu pārvietošana jāveic licencētam uzņēmumam. Šos darbus var pasūtīt arī GASO, sazinoties ar Kontaktu centru.

Gāzesvadu pārvietošanu ārpus telpas robežām veic pēc projekta vai tehniskās shēmas. Vispirms nepieciešams no GASO saņemt tehniskos noteikumus gāzesvadu pārbūvei, pēc tam sertificēts projektētājs un būvnieks veic projektēšanas un būvniecības darbus. Darbu veicējs saskaņo būvniecību ar GASO.

GASO gāzesvadu pārvietošanu ārpus telpas robežām neveic.

GASO jaunu gāzesvadu būvniecības un projektēšanas darbus neveic, to dara uzņēmumi, kuriem šādam nolūkam ir sertificēti speciālisti.

Informāciju par licencētiem projektēšanas un būvniecības uzņēmumiem var apskatīt sadaļā Dokumenti un saites.

UZMANĪBU!

No 4. jūlija līdz 8.jūlijam GASO kopā ar Ekonomikas ministriju organizē mācības enerģētiskās krīzes pārvarēšanā, kurās tiks iesaistīti vairāki uzņēmumi - lielākie dabasgāzes lietotāji.
Mājsaimniecības mācībās iesaistītas netiks!
 
Vairāk informācijas:
Video pamācība uzņēmumiem par mācībām:
v8