Gāzesvadu un aparatūras apkope

Gāzesvadu apkope

Akciju sabiedrības "Gaso", turpmāk - GASO, īpašumā esošo ārējo gāzesvadu sistēmu apkopi veic GASO atbildīgie dienesti pēc saviem grafikiem.

Dzīvojamo ēku iekšējo gāzesvdu pārbaudi (līdz noslēgierīcēm pirms dabasgāzes aparatūras vai skaitītāja) GASO veic ne retāk kā reizi piecos gados.

Dzīvojamo ēku īpašnieki un uzņēmumi var slēgt apkopes līgumus ar licencētiem uzņēmumiem.Aparatūras apkope

Apkures katlu un ūdenssildītāju apkopi vēlams veikt divreiz gadā (pirms un pēc apkures sezonas) vai atbilstoši ražotāju rekomendācijām. 

GASO dabasgāzes aparatūras iekārtu tehnisko apkopi neveic.

Ieteicams jau pirms apkures iekārtas ekspluatācijas sākuma noslēgt apkopes līgumu ar firmu, kas specializējas konkrētā ražojuma iekārtu servisa nodrošināšanā. Tas dod iespēju pietiekami ātri saņemt garantētu palīdzību iekārtas kļūmju gadījumā, kā arī nodrošina ikgadēju apkopes darbu kompleksu. Apkures katliem parasti tiek dots divu gadu garantijas laiks, kurā radušās kļūmes servisa firmas novērš bez maksas.

Ja aparatūras tirgotājs apkopes pakalpojumus nepiedāvā, varat vērsties jebkurā citā apkopes darbiem licencētā uzņēmumā.

v8