Iekārtu efektivitāte

IZVĒLATIES MODERNAS IEKĀRTAS ATBILSTOŠI NEPIECIEŠAMAJAM PATĒRIŅAM

Novērtē savu esošo iekārtu, tās efektivitāti un jaudas atbilstību

Maksimālo apkures katla jauda jānosaka pēc nepieciešamā siltuma daudzuma gada aukstākajā dienā. Ļoti labi nosiltinātai mājai apkures maksimālo jaudu nevajadzētu izvēlēties mazāk par 15-20kW, jo ēkai ir nepieciešama jauda, lai sagatavotu karsto ūdeni. Apkures katli vecāki par 15 gadiem nav tik ekonomiski un apkārtējai videi draudzīgi, salīdzinot ar šīsdienas tāda paša tipa katliem.

Enerģiju ekonomējošie faktori un tehnoloģijas, kuras padara dabasgāzes apkure katlus efektīvus ir:

  • Degļa jaudas modulācija – kurināmā visefektīvākais patēriņš ir, kad deglis darbojas ar maksimālo jaudu. Ēkas siltuma patēriņš patstāvīgi mainās, un katlam jāspēj nodrošināt nepārtraukti mainīgo slodzi, ko nodrošina ar degļa modulāciju. Tas nozīmē, ka katls efektīvi var strādāt pie dažādas nepieciešamās siltuma jaudas, piemēram pie 25%, 50%, 75% vai 100% no maksimālās katla jaudas. Jo lielāka ir degļa jaudas modulācijas pakāpe, jo efektīvāk tiek patērēts kurināmais.
  • Apkures sistēmas apkopes - tehnisko apskati jāveic regulāri vismaz vienu reizi gadā, jo daži milimetri sodrēju un slikti ieregulēts deglis patērē 5-10% vairāk enerģijas. Visu apkures sistēmas iekārtu izplešanās traukiem, sūkņiem, filtriem, vārstiem, apkopes ir jāveic obligāti, jo tās ir viens kopums ar apkures iekārtu un ja kāda no komponentēm strādā neatbilstoši, palielinās enerģijas patēriņš.
     

Dabasgāzes sadedzināšanas Iekārtu salīdzinājums

Konvekcijas katli ar lietderības koeficientu līdz 94% (pie apkures sistēmas iestatītās temperatūras 70°C/60°C). Dabasgāze tiek sadedzināta ar degļa palīdzību, neatgūstot dūmgāzēs esošo siltumu. Gāzes konvekcijas tipa apkures katli iedalās:

  • Katli ar atmosfērisko degli (t.i., bez ventilatora) ir vienkārši, robusti un pieejami par pievilcīgu cenu. Jāpārliecinās, lai apkures katla vadības sistēmā ir iebūvēta elektriski vadāma telpas gaisa aizbīdņa vadība, kas apsildāmo telpu vēdina tikai tajā laikā, kad nepieciešama gaisa padeve deglim, jo tas novērsīs siltuma zudumus no telpas, kad apkures katls nedarbojas.
  • Katli ar ventilatoru, kas samaisa gaisu un kurināmo ar elektriska ventilatora palīdzību un var tikt ekspluatēti neatkarīgi no telpas gaisa.

Kondensācijas katli ar lietderības koeficientu līdz 109% (pie apkures sistēmas iestatītās temperatūras 40°C/30°C). Tie patērē mazāk enerģijas, jo papildus tiek izmatots dūmgāzu siltums, kas samazina jūsu apkures izmaksas un saudzē apkārtējo vidi. Kondensācijas katli visefektīvāk ir izmantojami ēkas apkurē ar silto grīdu palīdzību.

Dabasgāzes siltumsūkņi ar lietderības koeficientu no 120% līdz 160% Galvenā dabasgāzes siltumsūkņa atšķirība no elektriskā siltumsūkņa ir tajā, ka kompresors tiek darbināts ar dabasgāzi (primārās enerģijas koeficients 1,1) un nevis ar elektrību (primārās enerģijas koeficients 2,4). Turklāt tiek izmantots vai nu gāzes motors, vai tā sauktais termiskais kompresors (gāzes absorbcijas siltumsūknis). Dabasgāzes siltumsūkņi uz izmantoto kilovatstundu dabasgāzes saražo no 1,2 līdz 1,6 kWh siltuma un tādējādi var dot ievērojamu enerģijas ietaupījumu, ņemot vērā primārās enerģijas patēriņu.

Mikro / Makro Koģenerācija – vienlaicīga siltuma un elektrības ražošana, salīdzinot ar dalītu siltuma un elektrības ražošanu, ietaupa kurināmā patēriņu līdz pat 36% un CO2 emisiju līdz pat 58%. Koģenerācijā saražotais siltums tiek izmantots apkures vajadzībām, savukārt saražotā elektroenerģija tiek izmantota pašpatēriņam, bet, ja nav elektrības patēriņš, tad saražotā elektroenerģija tiek nodota elektrotīkla operatoram, kuru var izmantot vēlāk, kad ir nepieciešama elektroenerģija. Koģenerācijas iekārtas galvenais izvēles princips efektīvai un ekonomiski pamatotai darbībai ir patstāvīga siltuma slodze, lai iekārta darbotos pēc iespējas ilgāk (arī vasarā), bet ziemā maksimālo siltuma patēriņu nosedzot ar papildus apkures katlu. Koģenerācijas iekārtas iedalās:

  • Stirlinga koģenerācijas iekārtas – parasti ir konvekcijas tipa apkures gāzes katli, kuru dūmgāžu siltumu izmanto Stirlinga dzinējs, kas ražo elektrību. Stirlinga dzinējs katru stundu spēj maksimāli saražot 1 – 2 kWh elektroenerģijas, kura izmantojama mājsaimniecībā, samazinot elektroenerģijas rēķinu un saudzējot vidi, jo iegūtā elektroenerģija no dūmgāzēm vairs nav jāsaražo elektrocentrālē;
  • Iekšdedzes tipa koģenerācijas iekārtas – ar dabasgāzes palīdzību tiek darbināts iekšdedzes dzinējs, kurš darbina elektrības ģeneratoru. Pieejama plaša diapazona šāda tipa koģenerācijas iekārtas, sākot ar siltuma jaudu no 15.5kW un elektrisko jaudu no 5.5kW, līdz neierobežotām jaudas vajadzībām. Iekšdedzes dzinēji ir viena no visefektīvākajām alternatīvām starp mazas jaudas elektroenerģijas ģenerējošām iekārtām.
  • Gāzes turbīnas un mikroturbīnas – dabasgāzes enerģija tiek izmantota turbīnas lāpstiņu griešanai un tālāk elektroģeneratora darbināšanai. Gāzes turbīnas nav lietderīgi izmantot apstākļos, kuros nepieciešama bieža ieslēgšana un izslēgšana, jo tiek samazināts iekārtas darba mūžs un palielinātas ekspluatācija izmaksas. Pieejamas iekārtas ar elektrisko jaudu no dažiem desmitiem kWe līdz turbīnām ar jaudu vairāki desmit MWe.

 

v8