Izmaksas

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Tehniskie noteikumi tiek izsniegti bez maksas mēneša laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

KOPĒJĀS PIESLĒGUMA IZMAKSAS

Par katru jaunu dabasgāzes pieslēgumu gāzapgādes sistēmai vai esošās atļautās slodzes palielināšanu klienti maksā AS „Gaso” kopējās pieslēguma izmaksas, kas sastāv no pieslēguma maksas un pieslēgšanas izmaksām.

Pieslēguma maksa ir vienreizējs maksājums, kas nepieciešams kopējās slodzes nodrošināšanai visā Latvijas gāzapgādes sistēmā. Pieslēguma maksu maksā visi sistēmas lietotāji, kuru dabasgāzi patērējošām iekārtām tiks veikts sistēmas pieslēgums vai pieslēgums.

Pieslēgšanas izmaksas ir izmaksas par iekārtu un gāzesvadu pārbaudi, dabasgāzes ielaišanu sistēmā, pieslēguma dokumentu noformēšanu, dabasgāzes skaitītāja pievienošanu un noplombēšanu. Pieslēgšanas izmaksas nosaka atbilstoši AS „Gaso” apstiprinātam cenrādim, atkarībā no pieslēguma veida.

Pieslēgšanas izmaksas jaunizbūvētā pazemes gāzesvada (pievada) un gāzes iekšvada izbūves kontrole, pievienošana sadales gāzesvadam, dabasgāzes padeve līdz Lietotāja aparatūrai - 170,00 EUR (bez PVN 21%).

Pieslēgšanas izmaksas gazificētā objekta iekšējo gāzesvadu rekonstrukcijas procesa kontrole un gāzes padeve līdz Lietotāja gāzes aparatūrai - 80,00 EUR (bez PVN 21%).


PIESLĒGUMA MAKSA

Jauns pieslēgums dabasgāzes patēriņam līdz 25 tūkst. m3/gadā
(šādā patēriņā iekļaujas gandrīz visas privātmājas un dzīvokļi, kā arī līdzīga izmēra citas telpas, kuru apkurē tiek izmantota dabasgāze)

Pieslēguma veids Atļautā slodze Pieslēguma maksa
 (EUR bez PVN)
Sistēmas pieslēgums un pieslēgums sadales gāzesvadiem, kas izbūvēti līdz 31.12.2005.   368,00
Sistēmas pieslēgums un pieslēgums sadales gāzesvadiem, kas izbūvēti pēc 01.01.2006. līdz 6 m3/h 839,00
no 6 m3/h līdz 10 m3/h 1337,00
no 10 m3/h līdz 16 m3/h 1835,00


Papildus jāveic maksājums par pieslēgšanu (skatīt augstāk – Kopējās pieslēguma izmaksas).

Jaudas palielināšana, nepārsniedzot dabasgāzes patēriņu 25 tūkst. m3/gadā (izņemot dzīvokļiem daudzdzīvokļu mājās - skatīt nākamo punktu)
(gadījumā, ja nepieciešams uzstādīt papildus iekārtas vai jaudīgākas iekārtas)
 

Pieslēguma maksa atļautās slodzes palielināšanai (neatkarīgi no sadales gāzesvada izbūves gada) EUR bez PVN
368,00

 

Papildus jāveic maksājums par pieslēgšanu (skatīt augstāk – Kopējās pieslēguma izmaksas).

Dzīvokļa pieslēgums un jaudas palielināšana daudzdzīvokļu mājā, kas jau iepriekš ir gazificēta

 

Pieslēguma maksa gazificētā daudzdzīvokļu mājā (EUR bez PVN):
kurā ir uzstādīti dabasgāzes pavardi un papildus dzīvoklī paredzēts uzstādīt dabasgāzes apkures katlu vai ūdens sildītāju 71,00
uzstādot dzīvoklī tikai dabasgāzes pavardu 71,00
uzstādot dzīvoklī dabasgāzes apkures katlu un dabasgāzes pavardu 142,00
ar lokālu dabasgāzes apkuri dzīvoklī, kurā paredzēts uzstādīt dabasgāzes pavardu 0,00
kurā paredzēts dzīvoklī nomainīt ūdens sildītāju pret apkures katlu 0,00

 

Papildus jāveic maksājums par pieslēgšanu (skatīt augstāk – Kopējās pieslēguma izmaksas). 

Jaungazificējama daudzdzīvokļu māja 

 

Pieslēguma maksa jaungazificējamai daudzdzīvokļu mājai, kurā paredzēti dabasgāzes apkures katli un dabasgāzes pavardi ar skaitītāju katrā dzīvoklī  Katram dzīvoklim
(EUR bez PVN)
368,00

 

Papildus jāveic maksājums par pieslēgšanu (skatīt augstāk – Kopējās pieslēguma izmaksas).

Jaungazificējama daudzdzīvokļu māja, kurā:
 - paredzēta vienota dabasgāzes apkures sistēma ar skaitītāju visai mājai;
 - paredzēta vienota dabasgāzes apkures sistēma ar skaitītāju visai mājai un dzīvokļos paredzēts uzstādīt dabasgāzes pavardus ar skaitītājiem;
 - ir centralizēta siltumapgādes sistēma un paredzēts uzstādīt dabasgāzes pavardus ar skaitītājiem katrā dzīvoklī;
tiek pieņemta kā vienots gazifikācijas objekts. Pieslēguma maksu visai mājai nosaka pieslēguma līgumā, ņemot vērā sistēmas lietotājam nepieciešamo kopējo atļauto slodzi. Papildus katram dzīvoklim jāveic maksājums par pieslēgšanu (skatīt augstāk – Kopējās pieslēguma izmaksas).
 
Jauns pieslēgums un jaudas palielināšana patēriņam virs 25 tūkst.m3/gadā
 

Pieslēguma veids Atļautā slodze Pieslēguma maksa
 (bez PVN) par m3/h
Pie sadales gāzesvadiem, kas izbūvēti līdz 31.12.2005. līdz 300 m3/h 14,00 
  virs 300 m3/h 8,00 
Bet ne mazāk kā pieslēguma maksa Mājsaimniecības lietotājiem pie sadales gāzesvadiem, kas izbūvēti līdz 31.12.2005.
Pie sadales gāzesvadiem, kas izbūvēti pēc 01.01.2006. līdz 300 m3/h 28,00
virs 300 m3/h 17,00
Bet ne mazāk kā pieslēguma maksa Mājsaimniecības lietotājiem ar atļauto slodzi līdz 16 m3/h pie sadales gāzesvadiem, kas izbūvēti no 01.01.2006.

 

Papildus jāveic maksājums par pieslēgšanu (skatīt augstāk – Kopējās pieslēguma izmaksas).

KOPĒJO PIESLĒGUMA IZMAKSU VEIDI UN LIELUMI SADALOŠĀ GĀZESVADA PROJEKTĒŠANA UN BŪVNIECĪBA (LĪDZ 200 METRIEM) 

Atsevišķos gadījumos mājas vai dzīvokļa pieslēguma izbūvei papildus ir nepieciešama sadalošā gāzesvada būvniecība, par ko informē AS “Gaso”. Pievada projektēšanas un būvniecības izmaksas ir atkarīgas no klienta nolīgto projektēšanas, būvniecības un topogrāfijas uzņēmumu pakalpojumu izcenojumiem.

Aptuvenās izmaksas:
- Sadalošā (ielas) gāzesvada projektēšana ar topogrāfiju - izmaksas atkarīgas no izvēlētā projektēšanas uzņēmuma, projekta sarežģītības un pilsētas, kurā paredzēta gāzesvada izbūve (aptuveni 600 EUR līdz 100m garam gāzesvadam, 900 EUR līdz 200m garam gāzesvadam).
- Sadalošā (ielas) gāzesvada būvniecība - izmaksas atkarīgas no ielas seguma, izvēlētā būvniecības uzņēmuma un projekta sarežģītības (50-60 EUR/m).

IEKŠVADU PROJEKTĒŠANA UN MONTĀŽA

Iekšvadu projektēšanas un montāžas izmaksas ir atkarīgas no klienta nolīgto projektēšanas, būvniecības un dūmvadu un ventilācijas pārbaudes uzņēmumu pakalpojumu izcenojumiem.

Aptuvenās izmaksas:
- Dūmvadu un ventilācijas kanālu pārbaude - drīkst veikt tikai licencēts dūmvadu tīrītājs (aptuveni 20-40 EUR).
- Iekšvadu projektēšana - izmaksas atkarīgas no izvēlētās firmas, kā arī no projekta sarežģītības (aptuveni 140-220 EUR).
- Iekšvadu montāža - izmaksas atkarīgas no izvēlētās firmas, kā arī no veicamo darbu apjoma (aptuveni 430-570 EUR, lielākos un sarežģītākos objektos līdz 1400 EUR un vairāk).

APARATŪRAS IEGĀDE 

Dabasgāzes aparatūras aptuvenās izmaksas:
- Apkures katla aptuvenās izmaksas ir 570-1280 EUR, lielākiem objektiem vairāk.
- Ūdens sildītāja aptuvenās izmaksas ir 170-290 EUR, lielākiem objektiem vairāk.
- Dabasgāzes plīts aptuvenās izmaksas ir 120-720 EUR, lielākiem objektiem vairāk. 

 

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzini vairāk