Kā izvēlēties pieslēguma slodzi

KĀ IZVĒLĒTIES DABASGĀZES PIESLĒGUMA ATĻAUTO MAKSIMĀLO SLODZI?

DABASGĀZES SADALES SISTĒMAS PAKALPOJUMA TARIFU FIKSĒTĀS DAĻAS APMĒRU TIEŠI IETEKMĒ GAZIFICĒTĀ OBJEKTA PIESLĒGUMA ATĻAUTĀ MAKSIMĀLĀ SLODZE.

AR ATĻAUTO SLODZI LĪDZ 6 m3/h PIETIEK:
IZVĒRTĒJIET SITUĀCIJU!
KUR IEGŪT PAPILDU INFORMĀCIJU?

 

* Atsevišķos gadījumos atļautā maksimālā slodze var atšķirties no slodzes, kas norādīta uz skaitītāja. Tā tiek noteikta individuāli katram lietotājam atbilstoši tehniskajai dokumentācijai.

 

v8