Koģenerācija

Koģenerācija ir vienlaicīga elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana vienotā termodinamiskā ciklā.

Koģenerācija vienlaicīgi apmierina prasības pēc vairākiem enerģijas veidiem, un tā ir izmantojama gandrīz jebkurā ražošanas, pārstrādes vai komunālo pakalpojumu nozarē. Izmantojot dabasgāzi, koģenerācijas iekārtās ieguvumu ir daudz – finansiālais izdevīgums, ekoloģiskums (viszemākais CO2 izmešu līmenis), augsta siltumspēja, kurināmā piegāde pa cauruļvadiem u. c.

Ja koģenerācijas iekārta ir projektēta atbilstoši siltuma pieprasījumam, tai ir vairākas priekšrocības:
 
 • efektīvāka kurināmā enerģijas izmantošana; 
 • izmešu daudzuma samazinājums;
 • ievērojams enerģijas ražošanas izmaksu samazinājums, kas paaugstina uzņēmuma konkurētspēju;
 • iespēja piedāvāt patērētājiem, tai skaitā iedzīvotājiem, lētāku enerģiju;
 • mazāki pārvades zudumi decentralizētā sistēmā;  
 • konkurences radīšana enerģijas ražošanas sfērā;
 • samērā īss iekārtu atmaksāšanās periods.
Koģenerācijas ciklā iegūto siltumenerģiju iespējams izmantot
 
 • ūdens uzsildīšanai apkures un karstā ūdens apgādes vajadzībām;
 • tvaika ražošanai;
 • aukstuma ražošanai;
 • tehnoloģiskajos procesos, izmantojot izplūdes gāžu siltumu.
Koģenerācijas ciklā iegūto elektroenerģiju iespējams izmantot
 • pašas koģenerācijas stacijas vajadzībām – tās ražošanas procesa nodrošināšanai;
 • pārpalikumu pārdodot licencētam elektroenerģijas pārvades vai sadales uzņēmumam.
Koģenerāciju īsteno, pielietojot 
 
 • iekšdedzes dzinējus; 
 • tvaika un gāzes turbīnas;
 • kurināmā elementus; 
 • mikroturbīnas.

Triģenerācija - kombinēta elektroenerģijas, siltumenerģijas un aukstuma ražošana.

 
Aukstumu var ražot:
 • kompresora tipa aukstuma mašīnās, piedziņai izmantojot elektromotoru;
 • absorbcijas tipa aukstuma mašīnās, kuru darbināšanai izmanto nevis elektroenerģiju, bet lētus siltuma avotus – aizplūstošās dūmgāzes, karstu ūdeni u. tml.
Triģenerācija ir izdevīga, jo tā ļauj pietiekami efektīvi izmantot siltumenerģiju ne tikai ziemā – apkures vajadzībām, bet arī vasarā – gaisa kondicionēšanai viesnīcās, tirdzniecības centros, slimnīcās u. tml. Triģenerācija pielietojama arī dažās rūpniecības nozarēs, kurās nepieciešams auksts ūdens (ar temperatūru 8–14º C), piemēram, piena pārstrādes uzņēmumos un alus darītavās. Šāda ūdens ieguve vasaras apstākļos ir apgrūtināta. Triģenerācijas izmantošana ļauj izmantot siltumenerģiju ģenerējošo iekārtu cauru gadu, paātrinot investīciju atmaksāšanos.

Viens no tehnoloģiskajiem risinājumiem ir savienot koģenerācijas iekārtu ar absorbcijas aukstuma mašīnu. Koģenerācijas iekārtas (par to šajā gadījumā izmantots iekšdedzes dzinējs) sasaiste ar aukstuma mašīnu attēlota zīmējumā.   
Triģenerācijas priekšrocības:
 • augsta efektivitāte;
 • drošums;
 • zema saražotās enerģijas pašizmaksa;
 • ekoloģiskums;
 • energoapgādes autonomija.
v8