Korporatīvā pārvaldība

Pārvaldības modelis un dokumenti
KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS APRAKSTS DOKUMENTI DIVIDENŽU POLITIKA ĪPAŠNIEKU STRUKTŪRA UN AKCIJAS GASO ir viens akcionārs – AS “Latvijas Gāze”, kurš ir koncerna mātesuzņēmums. GASO nav patiesā labuma guvēju (fizisko personu, kurām būtu vismaz 25% tieša vai netieša līdzdalība uzņēmumā). GASO ir 39 900 000 akciju ar nominālvērtību 1,00 EUR. GASO...

lasīt vairāk

Korporatīvā sociālā atbildība
GASO kopš 2018. gada ir Apvienoto Nāciju Organizācijas korporatīvās sociālās atbildības programmas Global Compact dalībnieks. Šajā programmā iekļautie principi cilvēktiesību, darba tiesību, vides aizsardzības un pretkorupcijas jomās kalpo par pamatu visiem starptautiskajiem korporatīvās sociālās atbildības standartiem. Izmantojot ANO Global Compact piedāvāto...

lasīt vairāk

Akcionāru sapulces
2022. gada 13. jūnija kārtējā akcionāru sapulce Lēmumi Lēmumu projekts 2021. gada 25. oktobra ārkārtas akcionāru sapulce Lēmumi Lēmumu projekts 2021. gada 19. jūlija ārkārtas akcionāru sapulce Lēmumi Lēmuma projekts 2021. gada 14. jūnija kārtējā akcionāru sapulce Lēmumi Lēmumu projekts ...

lasīt vairāk

Finanšu pārskati
Korporatīvās sociālās atbildības ziņojumi ir pieejami sadaļā Korporatīvā sociālā atbildība. 2023. GADS 3 mēnešu pārskats 2022. GADS 12 mēnešu pārskats 9 mēnešu pārskats 6 mēnešu pārskats 3 mēnešu pārskats 2021. GADS Revidēts gada pārskats 12 mēnešu pārskats 9 mēnešu pārskats 6 mēnešu pārskats 3...

lasīt vairāk

Neatkarības ziņojums
Ziņojums par AS “Gaso” atbilstību neatkarības prasībām Rīgā, 2023. gada 30. martā Ziņojums par AS “Gaso” (turpmāk – GASO) atbilstību neatkarības prasībām (turpmāk – Neatkarības ziņojums) sagatavots saskaņā ar Enerģētikas likuma 45. panta prasībām, jo GASO ir sadales sistēmas operators, kurš ir tāda vertikāli integrēta komersanta sastāvā, kas...

lasīt vairāk