Korporatīvā pārvaldība

PĀRVALDĪBAS DOKUMENTI

Statūti
Padomes nolikums
Valdes reglaments
Nacionālās drošības likuma prasības līdzdalības iegūšanai 
GASO Trauksmes celšanas sistēmas shēma
(LV) Uzņēmējdarbības ētikas kodekss / (EN) Code of Conduct / (RU) Кодекс этики
Vides politika / Vides kodekss (Vides politikā ietverto darbības principu kopsavilkums)

 

KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA

Ziņojums par 2020. gadu
Ziņojums par 2019. gadu
Ziņojums par 2018. gadu
Ziņojums par 2017. gadu

 

DARBĪBAS PAMATDOKUMENTI

Licence dabasgāzes sadalei

 

AKCIONĀRU SAPULCES

2020. gada 28. decembra ārkārtas akcionāru sapulce
Lēmumi
Lēmumu projekts

2020. gada 26. oktobra ārkārtas akcionāru sapulce
Lēmumi
Lēmumu projekts

2020. gada 17. jūnija kārtējā akcionāru sapulce
Lēmumi
Lēmumu projekts

2019. gada 28. oktobra ārkārtas akcionāru sapulce
Lēmumi
Lēmumu projekts

2019. gada 17. jūnija kārtējā akcionāru sapulce
Lēmumi
Lēmumu projekts

2018. gada 5. novembra ārkārtas akcionāru sapulce
Lēmumi
Lēmumu projekts

2018. gada 6. augusta ārkārtas akcionāru sapulce
Lēmumi
Lēmumu projekts

2018. gada 18. jūnija kārtējā akcionāru sapulce
Lēmumi
Lēmumu projekts

2017. gada 22. novembra dibināšanas sapulce
Dibināšanas lēmums