Lietotāju maiņa objektā

Svarīga informācija par lietotāju maiņu gazificētajā objektā

GASO informē, lai izvairītos no liekiem pārpratumiem un neparedzētiem izdevumiem, mainoties īpašuma/lietošanas tiesībām, lūgums ievērot sekojošo:

  1. nekustamā īpašuma (gazificētā objekta) bijušajam īpašniekam/lietotājam un jaunajam īpašniekam/lietotājam jāfiksē gāzes skaitītāja faktisko rādījumu;
  2. nekustamā īpašuma nodošanas – pieņemšanas brīdī abām pusēm jāaizpilda un jāparaksta Komercuzskaites rādījuma fiksācijas akts.
  3. Bijušais īpašnieks/lietotājs rādījuma fiksācijas aktu iesniedz savam Tirgotājam gāzes tirdzniecības līguma izbeigšanai un norēķina  saņemšanai par pakalpojumiem;
  4. Jaunajam īpašniekam/lietotājam ar rādījuma fiksācijas aktu ir jānoslēdz gāzes tirdzniecības līgums ar savu izvēlēto Tirgotāju.
Aktīvo Tirgotāju saraksts ir pieejams šeit.

GASO iesaka, ja nav zināms vai gazificētā objekta jaunais īpašnieks/lietotājs turpinās izmantot dabasgāzi un slēgs gāzes tirdzniecības līgumu, bijušajam īpašniekam/lietotājam pieteikt dabasgāzes padeves atslēgšanu pirms beigušās īpašuma/lietošanas tiesības.  Atslēgšana tiek veikta bez maksas. Dabasgāzes pieslēgšanas izdevumi būs jāapmaksā jaunajam īpašniekam/lietotājam.

Mājsaimniecības lietotājam, vēršoties ar attiecīgu iesniegumu GASO, ir tiesības lūgt veikt objektā uzstādītā gāzes skaitītāja pirmstermiņa verificēšanu vai pārbaudi, ja lietotājam vai potenciālajam nekustamā īpašuma pircējam radušās šaubas par gāzes skaitītāja stāvokli vai precizitāti.

Iesniegumā norāda objekta adresi, lūgumu veikt verifikāciju vai pārbaudi, pamatojumu, kā arī apņemšanos segt izdevumus (pakalpojumu cenrādis)

Norādām, ja gadījumā tiks konstatēts, ka skaitītājs bija lietošanai derīgs, izdevumus, kas saistīti ar pirmstermiņa verificēšanu vai pārbaudi, kā arī sadales sistēmas operatora izdevumus par gāzes skaitītāja uzstādīšanu gazificētajā objektā sedz mājsaimniecības lietotājs (Ministru kabineta noteikumu Nr. 78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 148.2.1. apakšpunkts).

Pēc iesnieguma saņemšanas GASO sazināsies ar lietotāju par skaitītāja noņemšanu un nodošanu ekspertīzes veikšanai.

v8