Mājas pieslēgums

Daudzviet Latvijā dabasgāzes infrastruktūra jau ir. Iespējams, ka tā atrodas līdzās ēkai vai zemei, īpašniekam par to nemaz nezinot. Ja tehniski ir iespējams tai pieslēgties, process norit vienkārši.

GASO sniedz konsultācijas par visiem pieslēguma aspektiem, izmantojiet šo iespēju!
Tiek izskatīts katrs pieteikums.

1solis Noskaidrojiet, vai īpašuma tuvumā atrodas sadalošie jeb ielas gāzesvadi (tie nodrošina gāzapgādi rajonam). To var noskaidrot
2solis Konsultējieties ar GASO speciālistiem par apstākļiem, kas var ietekmēt izmaksas: pieslēguma maksa, nepieciešamība būvēt sadalošo gāzesvadu, pievada garums, apkures katla jauda u. c.
3solis Aizpildiet elektronisko pieteikumu un iesniedziet visus nepieciešamos dokumentus.
4solis GASO Jūs informēs, vai pieslēguma izbūvei nepieciešams gan sadalošais vads, gan pievads, vai tikai pievads.
5solis Saņemiet sadalošā vada, pievada un iekšvadu vai attiecīgi tikai pievada un iekšvadu projektēšanas un būvniecības tehniskos noteikumus.
6solis Aptaujājiet licencētos projektēšanas un būvniecības uzņēmumus. Salīdziniet maksu par pakalpojumiem un realizācijas termiņus, izvēlieties darbu veicēju.
7solis Ja jābūvē sadalošais gāzesvads, GASO aprēķina savas investīcijas. Ja Jūs piekrītat nosacījumiem un GASO piedāvātajam ieguldījumu apjomam, tiek noslēgts pilnvarojuma līgums un klients pasūta sadalošā gāzesvada un pievada būvniecību iepriekš saskaņotajam uzņēmumam.
8solis Pirms iekšvadu būvniecības klientam ir jānodrošina ēkas dūmvada un ventilācijas pārbaude, ko veic licencēts dūmvadu tīrītājs.
9solis Pēc būvdarbu pabeigšanas būvfirmai ir jāsaņem GASO apliecinājums par darbu kvalitatīvu izpildi un atzinums par gāzesvadu gatavību ekspluatācijai.
10solis Izvēlieties dabasgāzes tirgotāju un noslēdziet tirdzniecības līgumu. Jūsu tirgotājs informēs GASO, ka esat gatavi saņemt pakalpojumu, un mūsu speciālists sazināsies ar Jums, lai vienotos par darbu veikšanas laiku.

 

Pieteikumam nepieciešamie dokumenti

 1. Īpašumtiesības apliecinošs dokuments (viens no minētajiem):
  • nostiprinājuma uzraksts tiesībām uz īpašumu vai Zemesgrāmata;
  • īpašuma pirkuma-pārdevuma līgums;
  • dāvinājuma līgums;
  • mantojuma dokuments.
 2. Īpašnieka pilnvara, ja pieteikumu neaizpilda pats īpašnieks.
 3. Plāns ēkas stāvam, kurā atradīsies apkures katls (nav obligāts).

Pieteikumu tehnisko noteikumu saņemšanai var iesniegt aizpildot pieteikumu GASO e-pieteikuma vietnē vai Būvniecības informācijas sistēmā, vai klātienē Klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.

 

 

 

 

v8