Mājas pieslēgums

Ja īpašums atrodas iepriekš izbūvētu gāzesvadu tuvumā, parasti pieslēgumam nepieciešams papildus izbūvēt tikai pievadu un iekārtas, retāk arī sadalošo vadu (lielākas nozīmes gāzesvads). Ja īpašuma tuvumā iepriekš izbūvētas infrastruktūras nav, lūdzu, skatiet sadaļu „GASO plānotie objekti”.


Pieteikties dabasgāzes pieslēgumam var ikviens interesents – fiziska un juridiska persona, jaunbūvju, uzbūvētu ēku, daudzdzīvokļu namu un dzīvokļu īpašnieki, kā arī uzņēmumi. Katrs pieteikums tiek izskatīts, un akciju sabiedrība "Gaso", turpmāk - GASO, sniedz konsultācijas par visiem pieslēguma aspektiem.

Daudzviet Latvijā ir izbūvēta dabasgāzes infrastruktūra, un iespējams, ka tā atrodas līdzās ēkai vai zemei, īpašniekam par to nemaz nezinot. Ja vien tehniski ir iespējams pieslēgties esošajai infrastruktūrai, process norit visai vienkārši.

Dabasgāzes pieslēgums – soli pa solim
 • Noskaidrojiet, vai īpašuma tuvumā atrodas sadalošie jeb ielas gāzesvadi (tie nodrošina gāzapgādi rajonam).
 • Konsultējieties ar GASO speciālistiem par apstākļiem, kas var ietekmēt izmaksas: pieslēguma maksa, nepieciešamība būvēt sadalošo gāzesvadu, pievada garums, apkures katla jauda u. c.
 • Aizpildiet pieteikuma veidlapu dabasgāzes pieslēgumam un iesniedziet visus nepieciešamos dokumentus (skatīt zemāk – „Pieteikuma paraugs” un „Pieteikumam nepieciešamie dokumenti”).
 • GASO jūs informēs, vai pieslēguma izbūvei nepieciešams gan sadalošais vads, gan pievads, vai tikai pievads.
 • Saņemiet sadalošā vada, pievada un iekšvadu vai attiecīgi tikai pievada un iekšvadu projektēšanas un būvniecības tehniskos noteikumus.
 • Aptaujājiet licencētos projektēšanas un būvniecības uzņēmumus. Salīdziniet maksu par pakalpojumiem un realizācijas termiņus, izvēlieties darbu veicēju.
 • Ja jābūvē sadalošais gāzesvads,
  • GASO aprēķina investīcijas, ko tā var ieguldīt sadalošā gāzesvada būvniecībā (tā kā sadalošais gāzesvads var nodrošināt dabasgāzes piegādi vairākiem klientiem, GASO veic ieguldījumu projektā, ja pastāv iespēja, ka izbūvētajam gāzesvadam pieslēgsies vēl citi klienti);
  • ja klients piekrīt nosacījumiem un GASO piedāvātajam ieguldījumu apjomam, tiek noslēgts pilnvarojuma līgums un klients pasūta sadalošā gāzesvada un pievada būvniecību iepriekš saskaņotajam uzņēmumam.
 • Pirms iekšvadu būvniecības klientam ir jāpasūta ēkas dūmvada un ventilācijas pārbaude, ko veic licencēts dūmvadu tīrītājs.
 • Pēc būvdarbu pabeigšanas būvfirmai ir jāsaņem GASO apliecinājums par darbu kvalitatīvu izpildi.
 • Pēc klienta uzaicinājuma GASO speciālists uzstāda dabasgāzes skaitītāju un veic dabasgāzes ielaišanu sistēmā; klients izvēlas dabasgāzes tirgotāju un noslēdz tirdzniecības līgumu.
Nepieciešamie dokumenti pieteikumam
 
 • Īpašuma apliecinošs dokuments (viens no minētajiem):
  • nostiprinājuma uzraksts tiesībām uz īpašumu vai Zemesgrāmata;
  • īpašuma pirkuma – pārdevuma līgums;
  • dāvinājuma līgums;
  • mantojuma dokuments.
 • Īpašnieka pilnvara, ja pieteikumu neaizpilda pats īpašnieks.
 • Zemes robežu plāna kopija.
 • Plāns ēkas stāvam, kurā atradīsies apkures katls (nav obligāts).
Pieteikumu tehnisko noteikumu saņemšanai var iesniegt klātienē Klientu apkalpošanas centros visā Latvijā vai elektroniski aizpildot pieteikumu e-pieteikums vai aizpildītu pieteikumu sūtot uz info@gaso.lv
 
Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzini vairāk