Meklēšana

Meklēšanas rezultāti:

...Mācību centra programmās, ir jāievēro apmācību organizēšanas un norises kārtība. Mācību centrs darbojas kopš 1963. gada. Mācību centrā apmācīti un atestēti darbam gāzes saimniecībā praktiski visi dabasgāzes nozares darbinieki Latvijā. Mācību centrs ir reģistrēts Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā (reģistrācijas apliecības Nr. 3380802092) kā Pieaugušo neformālās izglītības iestāde Akciju sabiedrības „Gaso” Mācību centrs.
Piesakieties, izvēloties interesējošo kursu, semināru un aizpildot elektronisko pieteikumu....
...atru gadu praksē uzņemam vidēji 20 audzēkņus un studentus. 20% no praktikantiem atgriežas atkārtoti praksē vai tiek pieņemti darbā. Kā pieteikties? Sūti pieteikumu uz e-pastu: personals@gaso. lv. Pieteikumā norādi savu vārdu, uzvārdu, mobilā telefona numuru, izglītības iestādi un programmu, kuru apgūsti, informāciju, kurā kursā mācies/ studē, vēlamo mācību praskes laiku un ilgumu, kā arī mācību prakses uzdevumus. Iesniedzot savu pieteikumu, Tu dod piekrišanu GASO apstrādāt iesniegtos personas datus prakses nodrošināšanas iespējas izvērtēšanai. Šo piekrišanu Tev ...
.... Gaso apstrādā vismaz šādas klientu personas datu kategorijas: 16. 1. personas identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, attēls, dzimums, dzimšanas datums; 16. 2. kontaktinformācija, piemēram, tālruņa numurs, adrese, e-pasta adrese; 16. 3. personas iegūtā izglītība, iepriekšējā darba pieredze; 16. 4. klienta dati, piemēram, klienta numurs, statuss; 16. 5. informācija par gazificējamo objektu, piemēram, adrese, pieteicējs, prognozētais dabasgāzes patēriņš u. c. 16. 6. informācija par dabasgāzes pieslēguma līgumu, piemēram, slodze, adresi, lietotājs...
GASO Jūrmalas iecirkņa vadītājs Dmitrijs Ohotskis pēc izglītības ir siltuma, gāzes un ūdens sistēmu inženieris. Arī viņa hobijs liekas diezgan tehnisks – viņš izgatavo darba instrumentus, kurus var pielietot praksē. Tikai ne cilvēki bet… rūķi! Jo šie instrumenti ir 12!!! reizes mazāki par oriģināliem.
Krallišu ģimenes gāzes stāsts sākās 1962. gadā, kad Bruno Krallišs uzsāka darbu uzņēmumā kā atslēdznieks, bet vēlāk apguva vēl divas - metinātāja un autovadītāja - profesijas. Jau pēc gada par gāzenieku kļuva arī Bruno jaunākais brālis Henriks, kurš paralēli darbam ieguva izglītību gāzes jomā. Arī H...
.... Savos 30 gados viņš ir ne tikai daudzbērnu tētis (Andrim ir četri bērni!), bet arī jau daudzkārtējs GASO metināšanas sacensību uzvarētājs. Savu profesiju Andris izvēlējās mērķtiecīgi. Viņu vienmēr ir vilinājusi metāla apstrādāšana. Tāpēc viņš tehnikumā izvēlējās un apguva mašīnbūves izglītības programmu. Prakses laikā Andris aizrāvās ar metināšanu. Uzzinot no tēva Broņjus, kurš tobrīd strādāja Ogres iecirkņa avārijas dienestā, ka iecirknī ir brīva metinātāja vakance, nolēma pieteikties. Jāsaka, ka vienlaicīgi ar Andri uz šo vietu pretendēja vēl 13 kandidāti, tomēr neviens no tiem neiztu...
GASO Avārijas dienesta zvanu pieņēmēja Liena Miķelsone lieliski rod līdzsvaru starp darbu un hobiju. Satraukuma pilnu zvanu pieņemšanas radīto stresu viņa noņem mājās, pinot vainagus. Vasarā – Līgo, ziemā – Adventes svētkiem. Gāzapgādes jomā Liena strādā kopš 2013. gada, iepriekš apgūsto...
Galvenās prasības pretendentam: Pamata izglītība Valsts valodas prasme (vismaz A līmeņa 2. pakāpe) Vēlamas mini-traktora vadīšanas prasmes Prasme patstāvīgi organizēt savu darbu, sadarboties ar citiem darbiniekiem Darba tiesisko attiecību ietvaros vēlams drošs elektroniskais paraksts (eID karte vai eParaksts mobile) Galvenie darba pienākumi: Veik...
Galvenās prasības pretendentam: Vismaz vidējā profesionālā izglītība elektronikas vai telekomunikāciju jomā Valsts valodas (B līmeņa 2.pakāpe) un angļu valodas zināšanas Vismaz 3 gadu iepriekšēja darba pieredze apsardzes, videonovērošanas un ugunsdrošības sistēmu uzstādīšanā, apkalpošanā un administrēšanā Zināšanas un pieredze darbā ar automātikas sistēmu (BMS, PSIM...
... Pienācīgi dzīves apstākļi – ne tikai pamatvajadzības Ar jēdzienu “pienācīgi dzīves apstākļi” pētījumā tiek apzīmētas ne tikai cilvēka dzīves pamatvajadzības – tādas kā pārtika, ūdens, mobilitāte, pajumte un higiēna, bet arī augstas kvalitātes veselības aprūpe, izglītība un piekļuve tehnoloģijām (mobilajiem sakariem, datoriem un internetam). Projektā iesaistītie pētnieki secinājuši, ka enerģijas patēriņa apjoma samazināšanu pasaulē iespējams panākt ar dažādiem un nebūt ne drakoniskiem līdzekļiem. Galvenais jautājums, uz kuru nākas rast atbildi, ir: vai tā enerģija,...