Meklēšana

Meklēšanas rezultāti:

... pievienošanai pie dabasgāzes sadales vadiem un atļautās slodzes palielināšanai Sadales sistēmas pakalpojumu tarifu pielietošanas kārtība Dabasgāzes lietotāja atļautās maksimālās slodzes samazināšanas kārtība Sistēmas pakalpojumu izmantošanas kārtība Ārējās saites TOPOGRĀFIJAS UZŅĒMUMI - Latvijas mērnieku biedrības sertificēto personu reģistrs LATVIJAS SILTUMA, GĀZES UN ŪDENS TEHNOLOĢIJAS INŽENIERU SAVIENĪBA
.... PIEVADU PROJEKTĒŠANA UN IZBŪVE Pievada projektēšanas un būvdarbu izmaksas ir atkarīgas no projekta sarežģītības, objekta atrašanās vietas, inženiertīklu novietojuma, ielas (ceļa) seguma, kā arī no klienta nolīgto projektēšanas, būvdarbu un topogrāfijas uzņēmumu pakalpojumu izcenojumiem. Pirms pievada būvprojekta izstrādes nepieciešams topogrāfijas uzmērījums (vai cita pamatne, atbilstoši Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumos noteiktajam). Projektēšanas aptuvenās izmaksas ir sākot no 600 EUR (bez topogrāfijas izmaksām). Gāzesvada piev...
... jo plānojam papildu pakalpojumus tā dēvētās vienas pieturas aģentūras virzienā. Jau pašlaik normatīvais regulējums būvniecības jomā pieļauj vienāršoto kārtību pievada ierīkošanas procesā, ja nav iesaistīta trešā puse. Ja pašvaldība pieļauj būvniecības dokumentāciju izstrādāt uz iepriekš uzmērītas topogrāfijas vai būvju situācijas plāna, visus dokumentus var noformēt mēneša laikā. Šo kārtību var izmantot klienti, kuru īpašuma pieslēgumam ielā izbūvētas pievada daļas (atzari). Vispirms svarīgi noskaidrot, vai īpašuma tuvumā atrodas sadalošie jeb ielas gāzesvadi, kas nodrošina gāzapgādi rajonam. Tā...