Misija, vīzija un prioritātes

MISIJA

Nodrošināt nepārtrauktu un drošu dabasgāzes sadales sistēmas darbību visā Latvijas teritorijā.

VĪZIJA

Uzticams un drošs sadales sistēmas operators pakalpojumu kvalitātes, klientu apkalpošanas un sistēmas nodrošināšanas jomā.

VĒRTĪBAS

  • Droša darba vide;
  • Profesionāla un vienota komanda;
  • Ilgtspējīga attīstība;
  • Profesionāla sadarbība.

ILGTSPĒJA

Gaso ir sociāli atbildīgs un regulēts uzņēmums, kurš domā par kopējās nozares attīstību, darbinieku izaugsmi un tajā pašā laikā rūpējās pa tehnoloģisko procesu ietekmi uz apkārtējo vidi. Uzņēmums jūtas atbildīgs par savu ietekmi uz tautsaimniecību, sabiedrību un vidi, tādēļ katrā darbībā tiecas pēc ilgtspējīgiem risinājumiem un arī klientiem vēlas piedāvāt pakalpojumus, kas samazinātu vai novērstu ietekmi uz klimata pārmaiņām.

MĒRĶI

  • Nepārtrauktas un drošas dabasgāzes sadales sistēmas darbības nodrošināšana.
  • Klientiem piemērotu pakalpojumu nodrošināšana.
  • Efektīvas uzņēmuma darbības nodrošināšana.

GASO PRIORITĀTES

Drošas un pieejamas sadales sistēmas infrastruktūras nodrošināšana.

Drošība gāzes sadales sistēmā nozīmē gan infrastruktūras fizisko drošību, gan nepieciešamās jaudas nodrošināšanu. Lielu uzmanību Gaso pievērš avārijas dienesta darbam, sadales sistēmas uzturēšanai un sabiedrības informēšanai par drošu dabasgāzes lietošanu.

Digitālu risinājumu ieviešana efektīvas uzņēmuma darbības nodrošināšanai.

Būtiska loma efektīvas darbības nodrošināšanā ir informācijas tehnoloģiju (turpmāk – IT) sistēmām un dažādiem IT risinājumiem, kas palīdz efektīvi pārvaldīt dažādu procesu norisi un nodrošināt uzņēmuma darbību un biznesa vajadzības

Darbinieku pēctecība un kompetenču attīstība.

Ņemot vērā gāzapgādes drošības prioritāti, uzņēmums velta lielu uzmanību tehnisko speciālistu kvalifikācijai, izaugsmei un darba drošībai. Gaso rada saviem darbiniekiem mūsdienīgus darba apstākļus un strādā saskaņā ar uzņēmuma ilgtspējīgu personāla politiku, lai nodrošinātu efektīvu darbu un personāla piesaisti.

Dabasgāzes sistēmas attīstība un klientu piesaiste.

Gaso plāno tīklu attīstību un jaunu klientu piesaisti, attīstot jaunus apdzīvotu vietu gazifikācijas projektus, popularizējot dabasgāzi, kā ērti izmantojamu un nemainīgi augstas kvalitātes produktu ar zemāko videi kaitīgu izmešu saturu, salīdzinot ar citiem fosilā kurināmā veidiem, un ievieš jaunus pakalpojumus klientu vēlmju nodrošināšanai. Uzņēmuma mērķis ir veicināt dabasgāzes izmantošanu transporta nozarē, tādējādi radot mazāku kaitējumu videi.

Klientu attiecību veidošana.

Gaso ir svarīgi turpināt uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību klientiem. Lai pakalpojumi klientiem kļūtu vēl pieejamāki, ir ieviesta iespēja sazināties ar uzņēmumu gan sociālajos tīklos, gan sarakstes veidā klientu apkalpošanas portālā. Regulāri tiek veikti uzlabojumi ar mērķi padarīt pakalpojumu sniegšanu ātrāku un vienkāršāku.

Finanšu stabilitātes nodrošināšana.

Uzņēmuma vadību un finanšu stabilitāti Gaso nodrošina saskaņā ar labās korporatīvās pārvaldības principiem, nodrošinot profesionālu uzraudzību un informācijas caurspīdīgumu.

v8