Papildus aparatūras uzstādīšana

Ja ir nepieciešamība apkures katlam palielināt dabasgāzes piegādes jaudu vai uzstādīt papildus aparatūru (ūdens sildītāju, dabasgāzes kamīnu, plītis un cepeškrāsnis mājās vai kafejnīcā un citas ierīces) un ja vien tehniski tas ir iespējams, process norit visai vienkārši.


1solis Konsultējieties ar GASO speciālistiem par apstākļiem, kas var ietekmēt izmaksas: pieslēguma maksa, pievada garums, apkures katla jauda u. c.
2solis Aizpildiet elektronisko pieteikumu un iesniedziet visus nepieciešamos dokumentus.
3solis Saņemiet pievada un iekšvadu vai tikai iekšvadu projektēšanas un būvniecības tehniskos noteikumus.
4solis Aptaujājiet licencētos projektēšanas un būvniecības uzņēmumus. Salīdziniet maksu par pakalpojumiem un realizācijas termiņus, izvēlieties darbu veicēju.
5solis Lai pieslēgtu papildus iekārtas dzīvokļiem, nepieciešama pārējo dzīvokļu vai mājas īpašnieka rakstiska piekrišana; neprivatizētiem dzīvokļiem – nama apsaimniekotāja atļauja. Daļā pašvaldību, piemēram, Rīgā, nepieciešama “Pašvaldības atļauja apkurē izmantot dabasgāzi” (Rīgā to var saņemt Rīgas domes Siltumapgādes jautājumu komisijā).
6solis Pirms iekšvadu būvniecības klientam ir jānodrošina ēkas dūmvada un ventilācijas pārbaude, ko veic licencēts dūmvadu tīrītājs.
7solis Pēc būvdarbu pabeigšanas būvfirmai ir jāsaņem GASO apliecinājums par darbu kvalitatīvu izpildi un atzinums par gāzesvadu gatavību ekspluatācijai.
8solis Veiciet maksājumu par pieslēgumu (Izmaksas).
9solis Izvēlaties dabasgāzes tirgotāju un noslēdziet tirdzniecības līgumu. Pēc Jūsu uzaicinājuma GASO speciālists veiks dabasgāzes ielaišanu sistēmā.
 

Pieteikumam nepieciešamie dokumenti

 • Īpašuma apliecinošs dokuments (viens no minētajiem):
  • nostiprinājuma uzraksts tiesībām uz īpašumu vai Zemesgrāmata;
  • īpašuma pirkuma – pārdevuma līgums;
  • dāvinājuma līgums;
  • mantojuma dokuments;
  • dabasgāzes apkures ierīkošanas gadījumā – dzīvokļa nomas līgums un īpašnieka atļauja dabasgāzes apkures ierīkošanai.
 • Īpašnieka pilnvara, ja pieteikumu neaizpilda pats īpašnieks.
 • Plāns ēkas stāvam, kurā atradīsies uzstādāmā aparatūra (nav obligāts).

Pieteikumu tehnisko noteikumu saņemšanai var iesniegt aizpildot pieteikumu GASO e-pieteikuma vietnē vai Būvniecības informācijas sistēmā, vai klātienē Klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.

 

v8