Pieteikšanās pieslēgumam

Akciju sabiedrība "Gaso", turpmāk - GASO, plānoto objektu projektēšanu un būvniecību organizē GASO, un tie ir vērsti uz mikrorajona, rajona vai pat pilsētas jaunu gazifikāciju, tātad tie ir gadījumi, kad klienta ēkas vai zemes tuvumā gāzesvadu nav. Ja vēlaties pieslēgumu un ēkas tuvumā jau ir dabasgāzes infrastruktūra, lūdzu, skatiet sadaļu „Mājas pieslēgums” vai "Dzīvokļa pieslēgums".

Dabasgāzes pieslēgumam var pieteikties ikviens interesents – fiziska un juridiska persona, jaunbūvju, uzbūvētu ēku, daudzdzīvokļu namu un dzīvokļu īpašnieki, kā arī uzņēmumi. Katrs pieteikums tiek izskatīts, un GASO sniedz konsultācijas par visiem pieslēguma aspektiem.

Jaunu objektu būvniecība tiek uzsākta, ja tas ir tehniski iespējams un ja no konkrētās teritorijas ir savākts GASO rentabilitātes kritērijiem atbilstošs pieteikumu skaits. Jaunus objektus var iniciēt gan GASO, izvērtējot konkrētas teritorijas perspektīvu, gan iedzīvotāji un juridiskas personas, pašiem organizējoties un individuāli vai kolektīvi iesniedzot pieteikumus pieslēgumiem.

 

Dabasgāzes pieslēgums – soli pa solim
 • Noskaidrojiet, vai jūsu īpašuma tuvumā jau neatrodas gāzesvadi, un uzziniet, kādi ir jūs interesējošās teritorijas gazifikācijas plāni.
 • Konsultējieties ar GASO speciālistiem par apstākļiem, kas var ietekmēt izmaksas: pieslēguma maksa, pievada garums, apkures katla jauda u. c.
 • Aizpildiet pieteikuma veidlapu dabasgāzes pieslēgumam un iesniedziet visus nepieciešamos dokumentus (skatīt zemāk – „Pieteikuma paraugs” un „Pieteikumam nepieciešamie dokumenti”).
 • Ja konkrētās teritorijas gazifikācija neietilpst GASO tuvākajos plānos, bet jūs vēlaties, lai dabasgāze tiktu pieslēgta, pieteikumu tomēr aizpildiet, jo, iespējams, pēc laika citi ēku īpašnieki būs izrādījuši interesi un objekts kļūs rentabls.
 • Pēc nepieciešamā pieteikumu skaita saņemšanas GASO uzsāk ārējo gāzesvadu (sadalošā jeb ielas vada un pievadu) projektēšanu.
 • Pēc projekta izstrādes tiek slēgti līgumi ar klientiem par ārējo gāzesvadu izbūvi un klienti veic pirmo maksājumu (pieslēguma maksa, maksa par pievada projektēšanu un pieslēgumam nepieciešamajām ierīcēm – skatīt zemāk – „Izmaksas”.
 • GASO organizē ārējo gāzesvadu būvniecības darbus.
 • Klientiem tiek izsniegti iekšvadu projektēšanas un būvniecības tehniskie noteikumi, kā arī licencēto gāzesvadu projektēšanas un būvniecības uzņēmumu saraksts (iekšvadu projektēšanu un izbūvi organizē un apmaksā klients ar saviem līdzekļiem).
 • Aptaujājiet licencētos projektēšanas un būvniecības uzņēmumus. Salīdziniet maksu par pakalpojumiem un realizācijas termiņus, izvēlieties darbu veicēju.
 • Pirms iekšvadu būvniecības klientam ir jāpasūta ēkas dūmvada un ventilācijas pārbaude, ko veic licencēts dūmvadu tīrītājs.
 • Pēc ārējo gāzesvadu izbūves klients veic otro maksājumu (maksa par pievada izbūvi – skatīt zemāk – „Izmaksas”).
 • Pēc iekšvadu izbūves būvfirmai ir jāsaņem GASO apliecinājums par darbu kvalitatīvu izpildi.
 • Pēc klienta uzaicinājuma GASO speciālists uzstāda dabasgāzes skaitītāju un veic dabasgāzes ielaišanu sistēmā; klients izvēlas dabasgāzes tirgotāju un noslēdz tirdzniecības līgumu.

Pieteikumam nepieciešamie dokumenti

 • Īpašuma apliecinošs dokuments (viens no minētajiem):
  • nostiprinājuma uzraksts tiesībām uz īpašumu vai Zemesgrāmata;
  • īpašuma pirkuma – pārdevuma līgums;
  • dāvinājuma līgums;
  • mantojuma dokuments.
 • Īpašnieka pilnvara, ja pieteikumu neaizpilda pats īpašnieks.
 • Zemes robežu plāna kopija.
 • Plāns ēkas stāvam, kurā atradīsies apkures katls (nav obligāts).
 • Atsevišķos gadījumos pašvaldības atļauja apkurē izmantot dabasgāzi.
Pieteikumu tehnisko noteikumu saņemšanai var iesniegt klātienē Klientu apkalpošanas centros visā Latvijā vai elektroniski aizpildot pieteikumu e-pieteikums vai aizpildītu pieteikumu sūtot uz info@gaso.lv
 
 
 
Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzini vairāk