Pieteikšanās pieslēgumam

Izmantojot dabasgāzi kā enerģijas avotu mājai vai uzņēmuma apkurei un ražošanai Jūs iegūsiet augstas kvalitātes kurināmo un drošu apgādi.

 

Kas var pieteikties dabasgāzes pieslēgumam?

Ikviens – fiziska un juridiska persona, jaunbūvju, uzbūvētu ēku, daudzdzīvokļu ēku un dzīvokļu īpašnieki, kā arī uzņēmumi.

 

Kādos gadījumos ir iespējams pieteikties dabasgāzes pieslēgumam?

 

Kas var ierosināt jaunus objektus?

Gan GASO, izvērtējot konkrētas teritorijas perspektīvu, gan iedzīvotāji un juridiskas personas, pašiem organizējoties un individuāli vai kolektīvi iesniedzot pieteikumus pieslēgumiem.

Katrs pieteikums tiek izskatīts, un GASO sniedz konsultācijas par visiem pieslēguma aspektiem.

Ja vēlaties pieslēgumu un ēkas tuvumā jau ir dabasgāzes infrastruktūra, lūdzu, skatieties „Mājas pieslēgums” vai "Dzīvokļa pieslēgums".

 

Cik mājoklis tērēs?

Rādīt detalizētusaīsinātu tabulu

Apkurināmā platība Atļautā maksimālā slodze m3/h Vidējais dabasgāzes patēriņš gadā
apkurei* kopā ar ūdens uzsildi**
Aptuvenais ikmēneša maksājums (ar PVN) Fiksētais tarifs EUR/gadā Mainīgā tarifa grupa Mainīgais tarifs  EUR/MWh
Dzīvokļi
līdz 50 m2 6 850 m3 27,00 EUR 21,24 2 7,8087
līdz 80 m2 6 1200 m3 37,00 EUR 21,24 2 7,8087
līdz 120 m2 6 1500 m3 45,00 EUR 21,24 2 7,8087
Privātmājas
līdz 100 m2 6 1700 m3 56,00 EUR 21,24 2 7,8087
līdz 150 m2 6 2000 m3 59,00 EUR 21,24 2 7,8087
līdz 200 m2 6 2700 m3 85,00 EUR 21,24 2 7,8087
līdz 250 m2 6 3200 m3 105,00 EUR 21,24 2 7,8087
Karstā ūdens sagatavošana
ūdens uzsilde*** gadā 6 230 m3 13,00 EUR 21,24 1 10,6485


* Vidējais patēriņš atkarīgs no ēkas siltināšanas pakāpes, izvēlētā apkures katla tipa un automatizācijas pakāpes
** Vidējais patēriņš, paredzot ūdens uzsildi ar caurteces ūdens sildītāju
*** Vidējais patēriņš ūdens uzsildīšanai ar kopējo cilvēku skaitu līdz 4

1m3 = 10.54kWh = 0.011 MWh

 

Dabasgāzes patēriņu ietekmē arī tas, cik labi ēka ir nosiltināta.
Lasiet vairāk par ēkas energoefektivitāti.

 

Vēlos pieslēgt gāzi! Trīs pirmie soļi.

1solis Noskaidrojiet pie GASO speciālistiem, vai Jūsu īpašuma tuvumā jau neatrodas gāzesvadi, un uzziniet, kādi ir Jūs interesējošās teritorijas gazifikācijas plāni.
2solis Konsultējieties ar GASO speciālistiem par apstākļiem, kas var ietekmēt izmaksas: pieslēguma maksa, pievada garums, apkures katla jauda u. c.
3solis Aizpildiet elektronisko pieteikumu un iesniedziet visus nepieciešamos dokumentus.
Ja konkrētās teritorijas gazifikācija neietilpst GASO tuvākajos plānos, bet Jūs vēlaties izmantot dabasgāzi, pieteikumu tomēr aizpildiet, jo, iespējams, pēc laika citi ēku īpašnieki būs izrādījuši interesi un objekta gazifikācija kļūs ekonomiski pamatota.

 

Kas notiek pēc pieteikuma iesniegšanas?

Ja konkrētās teritorijas gazifikācija ietilpst GASO investīciju plānos:

 • Pēc nepieciešamā pieteikumu skaita saņemšanas GASO uzsāk ārējo gāzesvadu (sadalošā jeb ielas vada un pievadu) projektēšanu.
 • Pēc projekta izstrādes tiek slēgti līgumi ar klientiem par ārējo gāzesvadu izbūvi un klienti veic pirmo maksājumu (pieslēguma maksa, tehniskās izmaksas, maksa par pievada projektēšanu un pieslēgumam nepieciešamajām ierīcēm (skatīt: Izmaksas)).
 • GASO organizē ārējo gāzesvadu būvniecību.
 • Klientiem tiek izsniegti iekšvadu projektēšanas un būvniecības tehniskie noteikumi, kā arī licencēto gāzesvadu projektēšanas un būvniecības uzņēmumu saraksts (iekšvadu projektēšanu un izbūvi organizē un apmaksā klients ar saviem līdzekļiem).
 • Aptaujājiet licencētos projektēšanas un būvniecības uzņēmumus. Salīdziniet maksu par pakalpojumiem un realizācijas termiņus, izvēlieties darbu veicēju.
  Pirms iekšvadu būvniecības klientam ir jāpasūta ēkas dūmvada un ventilācijas pārbaude, ko veic licencēts dūmvadu tīrītājs.
 • Pēc ārējo gāzesvadu izbūves klients veic otro maksājumu (maksa par pievada izbūvi skatīt: Izmaksas).
 • Pēc iekšvadu izbūves būvfirmai ir jāsaņem GASO apliecinājums par darbu kvalitatīvu izpildi un atzinums par gāzes apgādes sistēmas gatavību ekspluatācijai.
 • Pēc klienta uzaicinājuma GASO speciālists uzstāda dabasgāzes skaitītāju un veic dabasgāzes ielaišanu sistēmā; klients izvēlas dabasgāzes tirgotāju un noslēdz tirdzniecības līgumu.

 

Pieteikumam nepieciešamie dokumenti

 1. Īpašumtiesības apliecinošs dokuments (viens no minētajiem):
  • nostiprinājuma uzraksts tiesībām uz īpašumu vai Zemesgrāmata;
  • īpašuma pirkuma-pārdevuma līgums;
  • dāvinājuma līgums;
  • mantojuma dokuments;
  • nekustamā īpašuma nomas līgums un īpašnieka atļauja dabasgāzes apkures ierīkošanai.
 2. Īpašnieka pilnvara, ja pieteikumu neaizpilda pats īpašnieks.
 3. Zemes robežu plāna kopija (mājas pieslēgumam).
 4. Plāns ēkas stāvam, kurā atradīsies apkures katls (nav obligāts).
 5. Atsevišķos gadījumos pašvaldības atļauja apkurē izmantot dabasgāzi.

Pieteikumu tehnisko noteikumu saņemšanai var iesniegt aizpildot pieteikumu GASO e-pieteikuma vietnē vai Būvniecības informācijas sistēmā, vai klātienē Klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.

 

 

 

Kā izvēlēties dabasgāzes pieslēguma atļauto maksimālo slodzi?

AR ATĻAUTO SLODZI LĪDZ 6 m3/h PIETIEK:
IZVĒRTĒJIET SITUĀCIJU!

* Atsevišķos gadījumos atļautā maksimālā slodze var atšķirties no slodzes, kas norādīta uz skaitītāja. Tā tiek noteikta individuāli katram lietotājam atbilstoši tehniskajai dokumentācijai.