Pieteikums topogrāfisko plānu saskaņošanai

Pieteikumi tiek izskatīti bez maksas ne vairāk kā 10 darba dienu laikā, ja ir iesniegta visa nepieciešamā informācija un nav radušies papildu jautājumi.

Aizpildot šo pieteikumu, iesniedzējs apliecina, ka sniegtā informācija ir patiesa, pievienotie dokumenti atbilst oriģināliem, kā arī ir informēts, ka par nepatiesas informācijas sniegšanu var tikt saukts pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

Noteikumi par topogrāfisko plānu iesniegšanas un saskaņošanas kārtību

CAPTCHA Image   Cits attēls
v8