Plānotais sadales tarifs no 01.01.2023.

2022. gada 24. novembrī GASO Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniedza koriģētos sadales sistēmas pakalpojuma tarifus. Plānots, ka koriģētie dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifi stāsies spēkā ar 2023. gada 1. janvāri, pēc lēmuma saņemšanas no Regulatora.

Spēkā esošā tarifa izmaiņas galvenokārt ir saistītas ar  ievērojamu dabasgāzes cenas pieaugumu un būtisku lietotājiem nodotā dabasgāzes daudzuma kritumu, kas ievērojami ietekmēja GASO darbības rezultātus.

Koriģēto tarifu struktūra netiek mainīta, un korekcijas veiktas visām sadales sistēmas tarifa daļām: tarifu mainīgajai un fiksētajai daļai, kā arī sezonālajam sadales tarifam.

Tarifu fiksētā daļa visām lietotāju grupām pieaugs par 22% gadā, savukārt tarifu mainīgās daļas palielinājums katrai patēriņa grupai ir atšķirīgs, jo mainīgās tarifa daļas pieaugumu ietekmē katras tarifu grupas trīs gadu vidējā dabasgāzes patēriņa apjoma izmaiņas. Izmaiņas skars arī sezonālā tarifa patērētājus.

 

Grupa Pozīcija Tarifs (bez PVN) Mērvienība
Tarifu mainīgā daļa (pēc patēriņa grupas)
1. Līdz 2 635 kWh 22.9503 EUR/MWh**
2. No 2 635,1 līdz 263 450 kWh 8.9199 EUR/MWh
3. No 263 450,1 līdz 1 327 788 kWh 8.5700 EUR/MWh
4. No 1 327 788,1 līdz 13 277 880 kWh 5.8542 EUR/MWh
5. No 13 277 880,1 līdz 132 778 800 kWh 3.9134 EUR/MWh
6. No 132 778 800,1 līdz 210 760 000 kWh 1.4665 EUR/MWh
7. No 210 760 000,1 līdz 1 353 800 000 kWh 1.9771 EUR/MWh
8. Virs 1 353 800 000 kWh 0.4006 EUR/MWh
Specializētais tarifs* (pēc patēriņa grupas)
1. Līdz 2 635 kWh   EUR/MWh**
2. No 2 635,1 līdz 263 450 kWh 34.0287 EUR/MWh
3. No 263 450,1 līdz 1 327 788 kWh 15.9742 EUR/MWh
4. No 1 327 788,1 līdz 13 277 880 kWh 7.0386 EUR/MWh
5. No 13 277 880,1 līdz 132 778 800 kWh 5.4977 EUR/MWh
6. No 132 778 800,1 līdz 210 760 000 kWh 3.7378 EUR/MWh
7. No 210 760 000,1 līdz 1 353 800 000 kWh 2.4579 EUR/MWh
8. Virs 1 353 800 000 kWh 1.1781 EUR/MWh
Tarifu fiksētā daļa (pēc atļautās slodzes (m3/h)
Līdz 6 m3/h 39.63 EUR/gadā***
No 6,1 līdz 10 m3/h 109.05 EUR/gadā
No 10,1 līdz 16 m3/h 174.21 EUR/gadā
No 16,1 līdz 25 m3/h 265.79 EUR/gadā
No 25,1 līdz 40 m3/h 394.80 EUR/gadā
No 40,1 līdz 65 m3/h 653.54 EUR/gadā
Virs 65 m3/h 8.62 EUR/m3/h/gadā****

 

*tarifu var izvēlēties lietotāji, kuru dabasgāzes patēriņš no maija līdz novembrim ir vairāk nekā 85% no objekta gada patēriņa. Šiem lietotājiem netiek piemērota tarifu fiksētā daļa.
**eiro par vienu megavatstundu.
*** eiro par pieslēgumu gadā.

**** eiro par vienu kubikmetru stundā gadā.

v8