Sadales tarifs no 01.01.2020.

2020. gada 1. janvārī spēkā stājās dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma diferencēto tarifu korekcija, kura tika aprēķināta, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izstrādātu un apstiprinātu Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku.

Tarifu fiksētā daļa koriģēta netiek un paliks 2019. gada līmenī

Atļautā slodze (m3/h) Tarifu fiksētā daļa (bez PVN) Mērvienība

Līdz 6

21,24

EUR/gadā*

6,1 ̶ 10

79,56

EUR/gadā*

10,1–16

127,20

EUR/gadā*

16,1–25

194,04

EUR/gadā*

25,1–40

288,24

EUR/gadā*

40,1–65

477,12

EUR/gadā*

Virs 65

6,30

EUR/m3/h/gadā**

* euro par pieslēgumu gadā.
** euro par vienu kubikmetru stundā gadā.

 

Tarifu mainīgā daļa

Pēc patēriņa grupas Gada patēriņš, kWh 2020. gada tarifs (bez PVN) Mērvienība
1.grupa Līdz 2 635 10,6485

EUR/MWh*

2.grupa No 2 635,1 līdz 263 450 7,8087

EUR/MWh

3.grupa No 263 450,1 līdz 1 327 788 7,5344

EUR/MWh

4.grupa No 1 327 788,1 līdz 13 277 880 5,1541

EUR/MWh

5.grupa No 13 277 880,1 līdz 132 778 800 2,9867

EUR/MWh

6.grupa No 132 778 800,1 līdz 210 760 000 1,4865

EUR/MWh

7.grupa No 210 760 000,1 līdz 1 053 800 000 1,0042

EUR/MWh

8.grupa Virs 1 053 800 000 0,3745

EUR/MWh

* euro par vienu megavatstundu.

 

Speciālais tarifs sezonālajiem lietotājiem koriģēts netiek un paliks 2019. gada līmenī

Pēc patēriņa grupas Gada patēriņš, kWh Tarifs lietotājiem ar sezonālu dabasgāzes patēriņu (bez PVN)* Mērvienība
1.grupa Līdz 2 635 -

EUR/MWh

2.grupa No 2 635,1 līdz 263 450 11,340

EUR/MWh

3.grupa No 263 450,1 līdz 1 327 788 10,560

EUR/MWh

4.grupa No 1 327 788,1 līdz 13 277 880 6,720

EUR/MWh

5.grupa No 13 277 880,1 līdz 132 778 800 4,536

EUR/MWh

6.grupa No 132 778 800,1 līdz 210 760 000 3,084

EUR/MWh

7.grupa No 210 760 000,1 līdz 1 053 800 000 2,028

EUR/MWh

8.grupa Virs 1 053 800 000 0,972

EUR/MWh

*Tarifu var izvēlēties lietotāji, kuru dabasgāzes patēriņš no maija līdz novembrim ir vairāk nekā 85% no objekta gada patēriņa. Tarifam lietotājiem ar sezonālu dabasgāzes patēriņu netiek piemērota tarifu fiksētā daļa.

 

 

v8