Sadales tarifs līdz 31.12.2022.

2021. gada 30. aprīļa Regulatora Padomes sēdē apstiprināti dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifi, kuri bija spēkā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim.

Sadales sistēmas pakalpojuma tarifi ietver fiksētu komponenti atbilstoši pieslēguma atļautajai vai pieteiktajai slodzei, un mainīgu komponenti atbilstoši piegādātās dabasgāzes apjomam. Tarifu sistēma paredz arī sezonālo tarifu tiem lietotājiem, kuri 85% no kopējā gada dabasgāzes patēriņa izmanto laika posmā no maija līdz novembrim.

 

Grupa Pozīcija Tarifs (bez PVN) SEZONĀLAIS tarifs* (bez PVN) Mērvienība
Tarifu mainīgā daļa (pēc patēriņa grupas)
1. Līdz 2 635 kWh 18,0761 - EUR/MWh**
2. No 2 635,1 līdz 263 450 kWh 7,4416 11,2379 EUR/MWh
3. No 263 450,1 līdz 1 327 788 kWh 7,3174 10,4650 EUR/MWh
4. No 1 327 788,1 līdz 13 277 880 kWh 4,9495 6,6595 EUR/MWh
5. No 13 277 880,1 līdz 132 778 800 kWh 2,8683 4,4952 EUR/MWh
6. No 132 778 800,1 līdz 210 760 000 kWh 1,4000 3,0562 EUR/MWh
7. No 210 760 000,1 līdz 1 353 800 000 kWh 0,9458 2,0097 EUR/MWh
8. Virs 1 353 800 000 kWh 0,3157 0,9633 EUR/MWh
Tarifu fiksētā daļa (pēc atļautās slodzes (m3/h) (bez PVN)
Līdz 6 m3/h 32,40 EUR/gadā***
No 6,1 līdz 10 m3/h 89,16 EUR/gadā
No 10,1 līdz 16 m3/h 142,44 EUR/gadā
No 16,1 līdz 25 m3/h 217,32 EUR/gadā
No 25,1 līdz 40 m3/h 322,80 EUR/gadā
No 40,1 līdz 65 m3/h 534,36 EUR/gadā
Virs 65 m3/h 7,05 EUR/m3/h/gadā****

 

*tarifu var izvēlēties lietotāji, kuru dabasgāzes patēriņš no maija līdz novembrim ir vairāk nekā 85% no objekta gada patēriņa. Šiem lietotājiem netiek piemērota tarifu fiksētā daļa.
**eiro par vienu megavatstundu.
*** eiro par pieslēgumu gadā.
**** eiro par vienu kubikmetru stundā gadā.

v8