Skaitītāja rādījumi

Komercuzskaites mēraparāta rādījumu ziņošana

Lietotājam ir pienākums paziņot rādījumus 31. decembrī, sadales tarifa maiņas brīdī un Publiskā tirgotāja noteiktajā termiņā.

Papildu ziņošana jāveic uzsākot vai pārtraucot darbību dabasgāzes tirgū, mainot dabasgāzes Tirgotāju, noslēdzoties Tirgotāja noteiktajam Lietotāja norēķinu periodam, pametot vai ienākot objektā vai citos gadījumos pēc Operatora pieprasījuma.

Dabasgāzes lietotājs var izvēlēties sev ērtāko rādījuma ziņošanas veidu:

 1. Nosūtot SMS ar gāzes skaitītāja faktisko rādījumu (atbilstoši zemāk redzamajam paraugam) vai
 2. Reģistrējoties publiskā tirgotāja akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” E-pakalpojumu portālā (www.lg.lv) vai GASO klientu portālā (mans.gaso.lv)


Saistītie dabasgāzes lietotāji,  kuri jau izmanto Latvijas Gāze E-pakalpojumu portālu, tuvojoties norēķinu perioda beigām, portālā  saņems Latvijas Gāzes aicinājumu ziņot skaitītāja rādījumu. Ja Lietotājs nepaziņo Komercuzskaites mēraparāta rādījumu, Operators nosaka Lietotāja iespējamo rādījumu aprēķina ceļā.

Saistītajiem lietotājiem Operators nodrošina iespēju ziņot rādījumus katru mēnesi, sākot no 27.datuma līdz nākamā mēneša 1.darba dienas plkst.24:00.

Rādījumu ziņošana, uzsākot darbību dabasgāzes tirgū/ mainot tirgotāju

Uzsākot darbību, dabasgāzes tirgū (mainot dabasgāzes tirgotāju), Lietotājam ir pienākums paziņot gazificētā objekta Komercuzskaites mēraparāta rādījumu nākamā mēneša 1.datumā.

Ja Lietotājs nepaziņo Operatoram Komercuzskaites mēraparāta rādījumu nākamā mēneša 1.datumā, Operators aprēķina dabasgāzes patēriņu un nosaka Lietotāja iespējamo rādījumu aprēķina ceļā.

Rādījumu ziņošana ar SMS

Rādījumu ziņošanai ar SMS ir nepieciešams unikālais objekta tirgus numurs.

Savu objekta tirgus numuru varat atrast no Latvijas Gāzes saņemtajā informācijā, zvanot Latvijas Gāzei uz tālruni 67869866 vai zvanot GASO.

Kā nodot rādījumu?

 1. No jebkura mobilā telefona izvēlnes “Īsziņu sūtīšana” uz 155 sūtiet īsziņu.

 2. Īsziņas tekstā, ievadiet: RAD atstarpe objekta tirgus numurs atstarpe skaitītāja rādījums (skatīties 1. attēlā pievienoto paraugu).

 3. Faktiskais gāzes skaitītāja rādījums ir jānorāda veselos kubikmetros (cipari no skaitītāja melnajiem lodziņiem), ciparu skaits dažādiem skaitītājiem var atšķirties.

 4. Pēc rādījuma nosūtīšanas saņemsiet apstiprinājuma SMS (1. attēls) vai kļūdas paziņojuma SMS (2. attēls).

 5. Katram skaitītājam ir savs objekta tirgus numurs.

 6. Neskaidrību gadījumā zvaniet Latvijas Gāzei uz tālruni 67869866 vai GASO Kontaktu centram.

 

1. attēls. Veiksmīgi pieņemts rādījums

2. attēls. Atteikta rādījuma pieņemšana

 

 

UZMANĪBU!!!

Objekta tirgus numurs vienmēr sākas ar burtu A un cipariem "00" (divas nulles), piemēram, A009999999. Katram lietotājam ir savs unikāls objekta tirgus numurs, nav divu vienādu objekta tirgus numuru.

Lietotāju biežāk pieļautās kļūdas ziņojot rādījumus:

 • Rakstot rādījumu, rādījumam NEDRĪKST pievienot liekus simbolus – “X”, “0” vai citus skaitļus, lai rādījuma zīmju skaits atbilstu informatīvajiem paraugiem. Piemēram, RAD A009999999 123 vietā rakstot RAD A009999999 12300 vai RAD A009999999 X123X, SAŅEMSIET KĻŪDAS PAZIŅOJUMU!

 • Rakstot identifikatoru RAD, Objekta tirgus numuru un/vai pašu rādījumu, NEDRĪKST starpā likt liekas atstarpes. Piemēram, RAD A009999999 945 vietā rakstot RAD A 009999999 1 2 3 vai R A D A 0 0 9 9 9 9 9 9 9 1 2 3 SAŅEMSIET KĻŪDAS PAZIŅOJUMU!

 • Rakstot rādījuma īsziņu, atstarpju vietā NEDRĪKST izmantot citus atdalošos simbolus. Piemēram, RAD A009999999 123 vietā rakstot RAD A009999999 -123 vai RAD.A009999999.123, SAŅEMSIET KĻŪDAS PAZIŅOJUMU!

 • Rakstot rādījuma īsziņu, Objekta tirgus numura vietā NEDRĪKST rakstīt abonenta numuru vai skaitītāja rūpnīcas numuru. Piemēram, RAD A009999999 123 vietā rakstot abonenta numuru RAD 04-22112017 123 vai skaitītāja rūpnīcas numuru RAD 99782858 123, SAŅEMSIET KĻŪDAS PAZIŅOJUMU!

 • Tāpat lūgums rādījumus sūtīt aicinājumā norādītajā termiņā.

   

Attālināta patēriņa nolasīšana

Tehniskās prasības gāzes uzskaites mezglu infrastruktūras izveidei un korektoru izvēlei, lai nodrošinātu attālinātu patēriņa informācijas nolasīšanu.

1. Dabasgāzes lietotājiem ar gāzes patēriņu virs 10 538 007 kWh (bij. 1milj m3) gadā:

„Gāzes tilpuma korektoram ir jābūt aprīkotam ar iekšējo vai ārējo GPRS modemu. Korektoram un modemam jānodrošina pastāvīgā ārējā barošana. Korektoram, lai nodrošinātu datu apmaiņu ar SSO patēriņa datu apkopošanas informācijas sistēmu, jāatbalsta Elgas ver.2 vai Modbus protokols (datu apmaiņa izmantojot GPRS).

Korektoram jānodrošina stundu arhīvs šādiem mērījumiem:

• Vm (uzkrājošais nekoriģētais apjoms);

• Vb (uzkrājošais koriģētais apjoms);

•  VmD (uzkrājošais koriģētais apjoms trauksmju reģistrā);

• P (spiediens);

• t (temperatūra);

• C (korekcijas koeficients).

Korektoram jānodrošina trauksmju arhīva un operatīvo datu pārsūtīšana, izmantojot Elgas ver.2 vai Modbus protokolus.

Korektoram jānodrošina attālināta laika sinhronizācija, automātiskā pāreja uz ziemas/vasaras laiku, jāatbalsta EEST un EET laika zonas.

Ja dabasgāzes lietotājam nepieciešams korektoru pievienot dabasgāzes lietotāja telemetrijas sistēmai, tad lietotāja telemetrijas sistēma ir pievienojama pie neatkarīga, vai zemākas prioritātes komunikācijas porta (dabasgāzes lietotāja telemetrijas sistēma nedrīkst bloķēt SSO telemetrijas sistēmas darbību).

 

2. Dabasgāzes lietotājiem ar gāzes patēriņu līdz 10 538 007 kWh (bij. 1milj m3) nm3 gadā:

„Gāzes tilpuma korektoram ir jābūt ar iebūvētu GPRS modemu (ar iekšējo vai pievienotu ārējo barošanas bloku). Korektoram, lai nodrošinātu datu apmaiņu ar SSO patēriņa datu apkopošanas informācijas sistēmu, jāatbalsta Elgas ver.2 vai Modbus protokols (datu apmaiņa, izmantojot GPRS). Ja korektora stundu arhīvs nav pieejams izmantojot Elgas Ver.2 vai Modbus protokolu, modems un korektors jānodrošina ar pastāvīgu ārējo barošanu.”

Korektoram jānodrošina stundu arhīvs šādiem mērījumiem:

• Vm (uzkrājošais nekoriģētais apjoms);

• Vb (uzkrājošais koriģētais apjoms);

• VmD (uzkrājošais koriģētais apjoms trauksmju reģistrā);

• P (spiediens, ja korektors aprīkots ar spiediena devēju);

• t (temperatūra);

• C (korekcijas koeficients).

Korektoram jānodrošina trauksmju arhīva un operatīvo datu pārsūtīšana, izmantojot Elgas ver.2 vai Modbus protokolus.

Korektoram jānodrošina attālināta laika sinhronizācija, automātiskā pāreja uz ziemas/vasaras laiku, jāatbalsta EEST un EET laika zonas.

Ja dabasgāzes lietotājam nepieciešams korektoru pievienot dabasgāzes lietotāja telemetrijas sistēmai, tad:

1. Korektoram jānodrošina ārējā barošana;

2. Dabasgāzes lietotāja telemetrijas sistēma ir pievienojama pie neatkarīga, vai zemākas prioritātes komunikācijas porta (dabasgāzes lietotāja telemetrijas sistēma nedrīkst bloķēt SSO telemetrijas sistēmas darbību).”