Skaitītāja rādījumu ziņošana

Dabasgāzes Lietotājam ir pienākums paziņot rādījumus:

 1. katru gadu 31. decembrī;
 2. pēc Operatora aicinājuma;
 3. dabasgāzes Tirgotāja noteiktajā datumā;
 4. pametot objektu;
 5. mainoties dabasgāzes Lietotājiem objektā;
 6. mainot dabasgāzes Tirgotāju.

Dabasgāzes Lietotājs skaitītāja rādījumu var noziņot šādos veidos:

 1. nosūtīt SMS;
 2. GASO klientu portālā – mans.gaso.lv.
 3. paziņot rādījumu savam Tirgotājam.

Gadījumos, ja Lietotājs nepaziņo skaitītāja rādījumu, Operators katru mēnesi aprēķina Lietotāja iespējamo rādījumu.

Operators nodrošina iespēju ziņot rādījumus katru mēnesi sākot no 27.datuma līdz nākamā mēneša 1. darba dienas plkst. 24:00.

Rādījumu ziņošana ar SMS

Rādījumu ziņošanai ar SMS ir nepieciešams unikālais objekta tirgus numurs.

Savu objekta tirgus numuru varat uzzināt no dabasgāzes Tirgotāja vai zvanot Operatoram uz tālruni 67369938.

Objekta tirgus numurs vienmēr sākas ar “A”, tam seko 9 cipari, piemēram, A001234567. Katram skaitītājam ir savs unikāls objekta tirgus numurs, nav divu vienādu objekta tirgus numuru.

 

Kā nodot rādījumu?

 1. Nosūtiet šādu SMS uz 155:
  RAD atstarpe objekta tirgus numurs atstarpe skaitītāja rādījums (skatīties 1. attēlā pievienoto paraugu).
 2. skaitītāja rādījums ir jānorāda veselos kubikmetros (tikai cipari no skaitītāja melnajiem lodziņiem),


   
 3. Pēc rādījuma nosūtīšanas saņemsiet apstiprinājuma SMS (1. attēls) vai kļūdas paziņojuma SMS (2. attēls).
 4. Neskaidrību gadījumā zvaniet  savam Tirgotājam vai Operatoram uz 155.

 

1. attēls. Veiksmīgi pieņemts rādījums


 

2. attēls. Atteikta rādījuma pieņemšana


 

 

 

UZMANĪBU!!!

Lietotāju biežāk pieļautās kļūdas ziņojot rādījumus ar SMS:

 • NEDRĪKST pievienot liekus simbolus –  piemēram, “X”, “0” vai citus;
 • NEDRĪKST atstarpju vietā izmantot citus atdalošos simbolus;
 • NEDRĪKST objekta tirgus numura vietā rakstīt abonenta numuru vai skaitītāja rūpnīcas numuru.

SVARĪGI!

1. Rādījumu ziņošana mainot dabasgāzes Tirgotāju

Mainot dabasgāzes Tirgotāju, Lietotājam ir pienākums paziņot gazificētā objekta Komercuzskaites mēraparāta rādījumu nākamā mēneša 1.datumā;

2. Rādījumu ziņošana pametot objektu

Pametot gazificēto objektu (izbeigušās īpašuma, lietošanas vai valdījuma tiesības), Lietotājam ir pienākums paziņot skaitītāja rādījumu un izbeigt dabasgāzes tirdzniecības līgumu. Ja objekts netiek nodots jaunajam dabasgāzes Lietotājam, Lietotājam pirms objekta atbrīvošanas ir pienākums pieteikt dabasgāzes atslēgšanu (bezmaksas pakalpojums).

3. Rādījumu ziņošana mainoties dabasgāzes Lietotājiem objektā

Mainoties dabasgāzes Lietotājiem, iepriekšējam un jaunajam dabasgāzes Lietotājam ir jānoformē mēraparāta rādījuma fiksācijas aktu.

 • Operatora vai Tirgotāja portālā ziņotie rādījumi, kā arī SMS rādījumi sistēmā tiek apstrādāti automātiski (šo īpaši iesakām namu apsaimniekotājiem un namu pārvaldniekiem).
 • E-pastu (info@.gaso.lv) apstrāde prasa papildus laiku.
 • Skaitītāja rādījumu ziņošanu pa telefonu aicinām izmantot tikai gadījumos, ja nav pieejams internets vai saņemts kļūdas paziņojums.
 • Izvēloties  rādījumu ziņošanas veidu, kas neprasa manuālu apstrādi, neveidojas mākslīgas gaidīšanas rindas zvaniem uz 67369938 tiem dabasgāzes lietotājiem, kuriem tā ir vienīgā rādījuma ziņošanas iespēja.

 

 

 

v8