Slodzes samazināšana

 

2018.gada 20.decembrī akciju sabiedrībā "Gaso" (turpmāk - GASO) ir apstiprināta "Dabasgāzes lietotāja atļautās maksimālās slodzes samazināšanas kārtība", kas nosaka iespējas samazināt atļauto slodzi Lietotājiem pēc precizētās slodzes.

Lietotāja atļautās maksimālās slodzes vērtību GASO  pielieto dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu tarifu fiksētās maksas piemērošanai norēķiniem par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumiem.

 

Pieteikumu var iesniegt klātienē Klientu apkalpošanas centros visā Latvijā vai elektroniski - slodze@gaso.lv

 

OBJEKTA ATĻAUTĀS MAKSIMĀLĀS SLODZES SAMAZINĀŠANA TIRGUS DALĪBNIEKU OBJEKTIEM
Pieteikums atrodams: ŠEIT
PIETEIKTĀS SLODZES PIELIETOŠANAS IESPĒJAS TIRGUS DALĪBNIEKU OBJEKTIEM VIRS 65m3/h AR UZSTĀDĪTU TELEMETRIJAS IERĪCI
INFORMĀCIJA par esošo atļauto maksimālo slodzi tirgus lietotāju objektiem un stundu patēriņu ir pieejama Gaso klientu portālā. IZVĒRTĒJIET esošās atļautās maksimālās slodzes atbilstību objekta dabasgāzes patēriņa specifikai. Ja daļu no uzstādītajām iekārtām objektā neizmantojat, ir iespēja 1x gadā PIETEIKT ATĻAUTĀS MAKSIMĀLĀS SLODZES IZMAIŅU, bet ne mazāk par 50% no maksimālās atļautās slodzes. Ja vēlaties to darīt, AIZPILDIET PIETEIKUMU un nosūtiet uz slodze@gaso.lv
Pieteikums atrodams: ŠEIT
Pieteikums atrodams: ŠEIT

 

v8