Tarifu kalkulators

Šajā sadaļā varat aprēķināt savu aptuveno maksājumu par dabasgāzi, tajā skaitā sadales pakalpojumu tarifu. Lūdzu, izvēlieties Jums aktuālo kalkulatoru "Mājsaimniecībām" vai "Uzņēmumiem" un aizpildiet norādītos laukus.

 

 

Kas ir mainījies ar 2020. gadu?

Ar 2020. gada 1. janvāri spēkā stājās dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma diferencēto tarifu korekcija, kura tika aprēķināta, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izstrādātu un apstiprinātu Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku. Mājsaimniecībām fiksētā daļa paliks nemainīga - 2,14 eiro mēnesī (ar PVN). Savukārt tarifa mainīgā daļa jeb maksa par patērēto dabasgāzes apmēru visām patērētāju grupām, izņemot sezonālos lietotājus, tika nebūtiski koriģēta.

 

Kāpēc bija jākoriģē tarifs?

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izstrādātu un apstiprinātu Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku tarifi tiek koriģēti, ja lietotājiem nodotās dabasgāzes apjoms kalendārajā gadā mainās vairāk par 5% salīdzinājumā ar plānoto lietotājiem kalendārajā gadā nodotās dabasgāzes apjomu. 2019. gadā Latvijā patērētais dabasgāzes apjoms (10 mēnešu faktiskais patēriņš un 2 mēnešu vidējais patēriņš, izmantojot pēdējo trīs gadu rādītājus) izrādījies 6% virs noteiktā līmeņa. Tas uzliek par pienākumu koriģēt tarifu.

 

Kur tiek tērēta nauda?

No ieņēmumiem, kas tiek iegūti no tarifiem, GASO katru gadu veic investīcijas vairāk nekā 5200 km garā gāzesvadu tīkla uzturēšanā un atjaunošanā, lai garantētu gāzes sadales sistēmas drošu un nepārtrauktu darbību. Katru gadu gāzesvadu drošībā, atjaunošanā, profilaksē un arī dažu jaunu gāzesvadu izbūvē GASO investē aptuveni 10 miljonus eiro. 

 

Kāpēc ir divi GASO info tālruņi?

Maksu par zvanu uz Klientu apkalpošanas centra informatīvo tālruni 155 nosaka klienta izvēlētais sakaru operators, un GASO šīs klienta izmaksas ietekmēt nevar. Lai samazinātu neērtības telefoniski noskaidrot aktuālos jautājumus par dabasgāzes sadales tarifiem, atklāts jauns informatīvais tālrunis 67369938, kas izmaksu ziņā atbilst parastam analogās sistēmas tālrunim.