Uzņēmuma vēsture

UZŅĒMUMA RAŠANĀS

Akciju sabiedrība "Gaso", turpmāk - GASO, ir dibināta 2017. gada 22. novembrī, nodalot no akciju sabiedrības "Latvijas Gāze", turpmāk - Latvijas Gāze, sadales sistēmas darbību un izpildot Eiropas Savienības un valsts prasības par dabasgāzes sadales sistēmas neatkarības nodrošināšanu. GASO vienīgais īpašnieks ir Latvijas Gāze

DARBĪBAS VIRZIENI

GASO ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā, nodrošinot dabasgāzes piegādi no pārvades sistēmas līdz gala patērētājiem. GASO nodrošina sadales infrastruktūras attīstību, dabasgāzes pieslēgumu izbūvi, sistēmas ekspluatāciju un dabasgāzes uzskaiti, kā arī avārijas dienesta darbību.

GASO rūpējas, lai visiem dabasgāzes tirgus dalībniekiem būtu vienlīdzīgi nosacījumi un mūsdienīgi rīki, ar kuru palīdzību nodrošināt dabasgāzes tirgus funkcionalitāti.

GASO darbojas vienīgi Latvijas teritorijā un ir pilnībā regulēts uzņēmums. 

IESKATS VĒSTURĒ

Par uzņēmuma pirmsākumu var uzskatīt 1862. gadu, kad Vecrīgā sāka darboties pirmās ogļu deggāzes laternas, kurām gāzi saražoja Bastejkalna fabrikā, bet piegādāja deggāzi pa gāzesvadu sistēmu. Bastejkalnā vēl joprojām atrodas pirmās gāzes fabrikas ēka, vienīgi tā ir zaudējusi gāzes fabrikām raksturīgos torņus. Pieaugot pieprasījumam pēc deggāzes apgaismojuma, 1875. gadā Matīsa, Bruņinieku un Vagonu ielas kvartālā tika atklāta otrā Rīgas gāzes fabrika. Šo ēku kompleksā nepārtraukti ir atradušās ar gāzes saimniecību saistītās institūcijas, tai skaitā šobrīd tās ir GASO mājas.

1949. gadā Latvijā sāka izmantot sašķidrināto dabasgāzi, pamazām atsakoties no ogļu deggāzes, līdz tās ražošanu pārtrauca pavisam. Savukārt 1962. gadā Latviju sasniedza dabasgāze, izbūvējot infrastruktūru daudzās Latvijas pilsētas. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1991. gadā, apvienojot Latvijas teritorijā esošo gāzes infrastruktūru un institūcijas, tika izveidots apvienotais valsts uzņēmums "Latvijas Gāze". 1997. gadā tika uzsākta uzņēmuma privatizācija, noslēdzot to 2002. gadā.

Ņemot vērā Eiropas Savienības prasības dabasgāzes tirgus izveidei, kā arī beidzoties starp valsti un Latvijas Gāzes akcionāriem noslēgtā privatizācijas līguma termiņam, no Latvijas Gāzes vispirms 2017. gada sākumā tika nodalīts vienotais pārvades un uzglabāšanas uzņēmums Conexus Baltic Grid, bet 2017. gada 1. decembrī tika nodalīts sadales sistēmas operators GASO. 

Filmu un vizuālus materiālus par gāzes vēsturi Latvijā skatiet mājaslapā fabrika.lv, bet vēstures faktus skatiet šeit.

v8