Vadība

VALDE

Valdes priekšsēdētāja

Ilze Pētersone-Godmane

 

 

Valdes pilnvaru termiņš no 2020. gada 22. novembra līdz 2023. gada 21. novembrim.

Nevienam no valdes locekļiem nav īpašumā AS "Gaso" akciju.

 

PADOME

Padomes priekšsēdētāja

Jeļena Burmistrova

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Aldis Pauniņš

 

 

Padomes pilnvaru termiņš no 2020. gada 22. novembra līdz 2023. gada 21. novembrim.

Jani Dridera pilnvaru termiņš no 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 21. novembrim.

Nevienam no padomes locekļiem nav īpašumā AS "Gaso" akciju.

Visi padomes locekļi ir uzskatāmi par neatkarīgiem. Vairāk skatīt: Padomes neatkarības apraksts.

UZMANĪBU!

No 4. jūlija līdz 8.jūlijam GASO kopā ar Ekonomikas ministriju organizē mācības enerģētiskās krīzes pārvarēšanā, kurās tiks iesaistīti vairāki uzņēmumi - lielākie dabasgāzes lietotāji.
Mājsaimniecības mācībās iesaistītas netiks!
 
Vairāk informācijas:
Video pamācība uzņēmumiem par mācībām:
v8