Vadība

VALDE

Valdes priekšsēdētāja

Ilze Pētersone-Godmane

 

 

 

 

 

Valdes pilnvaru termiņš no 2020. gada 22. novembra līdz 2023. gada 21. novembrim.

Nevienam no valdes locekļiem nav īpašumā AS "Gaso" akciju.

 

PADOME

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Aldis Pauniņš

 

Padomes pilnvaru termiņš no 2020. gada 22. novembra līdz 2023. gada 21. novembrim.

Jani Dridera pilnvaru termiņš no 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 21. novembrim.

Nevienam no padomes locekļiem nav īpašumā AS "Gaso" akciju.

Visi padomes locekļi ir uzskatāmi par neatkarīgiem. Vairāk skatīt: Padomes neatkarības apraksts.

 

 

 

 

 

v8