Vide

KĀDĒĻ DABASGĀZE IR VIDEI DRAUDZĪGĀKAIS KURINĀMAIS?

Mazāki CO2 un citi izmeši

Dabasgāze ir videi draudzīgākais kurināmais, jo tai ir augsta siltumspēja, sadegot tā nerada pelnus un sēra savienojumus un tai ir mazākie CO2 izmeši, tādējādi nodarot minimālu kaitējumu apkārtējai videi un cilvēka veselībai. Dabasgāzes sadegšanas produkti ir tikai divi – CO2 un ūdens tvaiki. Iegūstot vienu kWh enerģijas no dabasgāzes, atmosfērā nonāk aptuveni 0.2 kilogrami CO2, kas salīdzinot ar enerģiju, piemēram, no oglēm, rada par 41% mazāk CO2 izmešu, bet salīdzinot ar koksni rada par 49% mazākus izmešus.

Dabasgāzes transportēšana

Dabasgāze tiek piegādāta pa cauruļvadiem un tam ir vairākas priekšrocības:

  • Dabasgāzes piegādei nav enerģijas zudumu, salīdzinot ar siltuma zudumiem centralizētā siltumapgādē;
  • Dabasgāzes piegādes nepārtrauktība un piegāde tieši tik lielā apjomā, cik nepieciešams klienta vajadzībām, ļauj lieki netērēt enerģiju produkta piegādei;
  • Dabasgāzes transportēšanai pa cauruļvadiem tiek izmantoti dabasgāzes kompresori, tādējādi radot zemus CO2 izmešus transportēšanas nodrošināšanai, salīdzinot ar citiem kurināmajiem, kuriem jānodrošina piegāde, pārkraušana un uzglabāšana.

Iekārtu efektivitāte

Pateicoties fizikālajām īpašībām un automatizētajai piegādei, dabasgāze komplektā ar modernām ierīcēm nodrošina augsti efektīvu enerģijas patēriņu:

  • Dabasgāzes sadedzināšanas tehnoloģijas ļauj energoefektīvi iegūt enerģiju ar lietderības koeficentu no 0.9 līdz 1.12;
  • Dabasgāzes enerģijas izmantošana ir pilnīgi automatizējama atkarībā no gaisa temperatūras, nedēļas dienas un diennakts stundas, kas nodrošina racionālu enerģijas patēriņu un sniedz augstu komforta līmeni.
v8