Aicinām klientus būt atbildīgiem!

AKCIJU SABIEDRĪBA “GASO” KLIENTU UN APMEKLĒTĀJU IEVĒRĪBAI!

AICINĀM IKVIENU KLIENTU UN APMEKLĒTĀJU BŪT ATBILDĪGAM UN IEVĒROT VALSTĪ NOTEIKTOS EPIDEMIOLOĢISKOS PASĀKUMUS, LAI IEROBEŽOTU COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBU.

Atkarībā no pakalpojuma veida, pakalpojums tiek sniegts epidemioloģiski drošā vai epidemioloģiski daļēji drošā vidē. Pakalpojumus klātienē iekštelpās vakcinējusies/pārslimojusi persona sniedz nevakcinētam/nepārslimojušam klientam individuāli vai vienai mājsaimniecībai.

KLĀTIENĒ NETIEK SNIEGTS PAKALPOJUMS KLIENTAM (fiziskai personai), KURŠ PAKĻAUJ CITAS PERSONAS COVID-19 INFICĒŠANĀS RISKAM, PROTI:

  • NELIETO VAI NEPAREIZI LIETO MUTES UN DEGUNA AIZSEGU, izņemot, ja var uzrādīt derīgu pilnas vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
  • IR AR KĀDĀM ELPCEĻU INFEKCIJAS SLIMĪBAS PAZĪMĒM (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums);
  • IR IERADIES NO VALSTS, UZ KURU IR ATTIECINĀMI ĪPAŠIE PIESARDZĪBAS UN IEROBEŽOJOŠIE PASĀKUMI atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam šo valstu sarakstam;
  • ATZĪTS PAR COVID-19 INFEKCIJAS SLIMNIEKA KONTAKTPERSONU atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem;
  • NEATRODAS PAŠIZOLĀCIJĀ, MĀJAS KARANTĪNĀ VAI IZOLĀCIJĀ, ja laboratoriski konstatēta COVID-19 infekcijas saslimšana;
  • NEIEVĒRO DIVU METRU DISTANCI, izņemot, ja var uzrādīt derīgu pilnas vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

PIRMS PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS KLĀTIENĒ LŪDZAM INFORMĒT AKCIJU SABIEDRĪBA “GASO” DARBINIEKU, JA UZ JUMS ATTIECAS KĀDS NO AUGSTĀKMINĒTAJIEM IEROBEŽOJUMIEM PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAI.

 

VĒRŠAM UZMANĪBU, KA PAR IEPRIEKŠ MINĒTO PIENĀKUMU NEPILDĪŠANU UN EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PRASĪBU NEIEVĒROŠANU VAR TIKT PIEMĒROTA ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA.

 

IZVĒLOTIES SAŅEMT PAKALPOJUMU KLĀTIENĒ, PERSONA KLUSĒJOT APLIECINA, KA UZ TO NEATTIECAS AUGSTĀKNORĀDĪTIE IEROBEŽOJUMI.

INFEKCIJAS IZPLATĪŠANĀS GADĪJUMĀ INFORMĀCIJA PAR APMEKLĒJUMU VAR TIKT NODOTA SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES DIENESTAM.

Atpakaļ