Kvalifikācijas sistēma

Akciju sabiedrība “Gaso” uztur kvalifikācijas sistēmu “Ārējo gāzesvadu sistēmu būvdarbi” un tās ietvaros izveidoto kvalificēto piegādātāju, kuri labā kvalitātē un ar atbilstošām garantijām nodrošina ārējo gāzesvadu sistēmu būvdarbu veikšanu, sarakstu. Kvalificēto piegādātāju sarakstā iekļautie piegādātāji tiks uzaicināti piedalīties akciju sabiedrības “Gaso” rīkotajās sarunu procedūrās par katra konkrētā objekta būvniecību atsevišķi. Kvalifikācijas sistēmas ietvaros paredzēta nelielo sadales gāzesvadu, kuru garums nepārsniedz 500 metrus, un gāzesvadu pievadu objektu būvniecība.

Kvalifikācijas sistēmas nolikums

 

AS “Gaso” aicina piegādātājus iesniegt pieteikumus to iekļaušanai AS “Gaso” kvalifikācijas sistēmā!

 
Pieteikties iekļaušanai kvalifikācijas sistēmā

v8