Pēdējās garantētās piegādes pakalpojums

Pēdējās garantētās piegādes pakalpojums (atbilstoši MK noteikumiem Nr.78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi”) ir dabasgāzes pagaidu piegāde ne ilgāk kā 6 mēnešus:

 • lietotājam, ja tam ir spēkā esošs dabasgāzes tirdzniecības līgums ar tirgotāju, kurš izbeidzis dabasgāzes tirdzniecību,
 • gazificētā objekta īpašniekam, ja dabasgāze gazificētajā objektā tiek lietota bez spēkā esoša dabasgāzes tirdzniecības līguma un lietotājs vai gazificētā objekta īpašnieks nav nodrošinājis iespēju GASO pārtraukt dabasgāzes padevi gazificētajā objektā.
Pēdējās garantētās piegādes pakalpojumu nodrošina
Mājsaimniecības lietotājiem Komerclietotājiem

GASO izvēlēts dabasgāzes tirgotājs *
AS "Latvijas Gāze"

GASO izvēlēts dabasgāzes tirgotājs *
SIA “Enefit”
Pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma cenu un norēķinu kārtību pakalpojuma nodrošinātāji publicē savās interneta vietnēs:
AS "Latvijas Gāze"

SIA "Enefit"

PGP pakalpojuma cena Mājsaimniecībām **

 • Janvāris
  • Dabasgāze 116.64 EUR/MWh
  • Fiksētā maksa 18.00 EUR/mēnesī
 • Februāris
  • Dabasgāze 110.00 EUR/MWh
  • Fiksētā maksa 18.00 EUR/mēnesī
 • Marts
  • Dabasgāze 106.03 EUR/MWh
  • Fiksētā maksa 18.00 EUR/MWh
 • Aprīlis
  • Dabasgāze 106.75 EUR/MWh
  • Fiksētā maksa 18.00 EUR/mēnesī
 • Maijs
  • Dabasgāze 108.90 EUR/MWh
  • Fiksētā maksa 18.00 EUR/mēnesī
 • Jūnijs
  • Dabasgāze 111.86 EUR/SMWh
  • Fiksētā maksa 18.00 EUR/mēnesī
 • Jūlijs
  • Dabasgāze 112.14 EUR/MWh
  • Fiksētā maksa 18.00 EUR/mēnesī
 • Augusts
  • Dabasgāze 109.89 EUR/MWh
  • Fiksētā maksa 18.00 EUR/mēnesī
 • Septembris
  • Dabasgāze 114.72 EUR/MWh
  • Fiksētā maksa 18.00 EUR/mēnesī
 • Oktobris
  • Dabasgāze 116.57 EUR/MWh
  • Fiksētā maksa 18.00 EUR/mēnesī
 • Novembris
  • Dabasgāze 126.72 EUR/MWh
  • Fiksētā maksa 18.00 EUR/mēnesī
 • Decembris
  • Dabasgāze 126.01 EUR/MWh
  • Fiksētā maksa 18.00 EUR/mēnesī

 

PGP pakalpojuma cena Komerclietotājiem **

 • Janvāris 86.64 EUR/MWh
 • Februāris 80.00 EUR/MWh
 • Marts 76.03 EUR/MWh
 • Aprīlis 76.75 EUR/MWh
 • Maijs 78.90 EUR/MWh
 • Jūnijs 81.86 EUR/MWh
 • Janvāris 169.37 EUR/MWh
 • Februāris 114.54 EUR/MWh
 • Marts 103.21 EUR/MWh
 • Aprīlis 93.974 EUR/MWh
 • Maijs 92.54 EUR/MWh
 • Jūnijs 81.95 EUR/MWh
 • Jūlijs 82.14 EUR/MWh
 • Augusts 79.89 EUR/MWh
 • Septembris 84.72 EUR/MWh
 • Oktobris 86.57 EUR/MWh
 • Novembris 96.72 EUR/MWh
 • Decembris 96.01 EUR/MWh
 • Janvāris 136.85 EUR/MWh
 • Februāris 105.41 EUR/MWh
 • Marts 102.09 EUR/MWh
 • Aprīlis 151.57 EUR/MWh
 • Maijs 125.30 EUR/MWh
 • Jūnijs 115.87 EUR/MWh
 • Jūlijs 127.42 EUR/MWh
 • Augusts 191.10 EUR/MWh
 • Septembris 283.68 EUR/MWh
 • Oktobris 255.50 EUR/MWh
 • Novembris 188.57 EUR/MWh
 • Decembris 168.36 EUR/MWh
 • Janvāris 36.95 EUR/MWh
 • Februāris 40.62 EUR/MWh
 • Marts 38.61 EUR/MWh
 • Aprīlis 38.63 EUR/MWh
 • Maijs 41.43 EUR/MWh
 • Jūnijs 45.85 EUR/MWh
 • Jūlijs 49.65 EUR/MWh
 • Augusts 56.56 EUR/MWh
 • Septembris 64.56 EUR/MWh
 • Oktobris 84.53 EUR/MWh
 • Novembris 114.00 EUR/MWh
 • Decembris 101.98 EUR/MWh
 • Janvāris 34.58 EUR/MWh
 • Februāris 31.39 EUR/MWh
 • Marts 29.38 EUR/MWh
 • Aprīlis 28.48 EUR/MWh
 • Maijs 27.73 EUR/MWh
 • Jūnijs 25.99 EUR/MWh
 • Jūlijs 26.00 EUR/MWh
 • Augusts 26.27 EUR/MWh
 • Septembris 28.76 EUR/MWh
 • Oktobris 32.13 EUR/MWh
 • Novembris 35.12 EUR/MWh
 • Decembris 34.71 EUR/MWh


Wh

AS "Latvijas Gāze"
Reģ. Nr. 40003000642
Adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001
www.lg.lv
e-pasts: [email protected]
tālrunis: 67869866

SIA “Enefit”
Reģ. Nr. 40003824046
Adrese: Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045
www.enefit.lv
e-pasts: [email protected]
tālrunis: 60000056Iezīme

* - atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 65.punktam
** - cenas norādītas bez akcīzes nodokļa un bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

 

Atceries - tiklīdz dabasgāzi objektā saņem pēdējās garantētās piegādes ietvaros – nekavējoties noslēdz dabasgāzes tirdzniecības līgumu ar kādu no tirgotājiem vai nodrošini GASO speciālistiem piekļuvi objektā gāzes padeves atslēgšanai.