Piegādātāju apspriedes

Apspriede ar piegādātājiem par plānoto iepirkumu

2023.gada 1.decembrī plkst. 10:00 GASO MS Teams platformā organizē apspriedi par plānotā iepirkuma “Par dabasgāzes iegādi akciju sabiedrības “Gaso” vajadzībām” nolikuma prasībām.
Ieinteresētie piegādātāji var pieteikties dalībai apspriedē, nosūtot pieteikumu uz [email protected] vai [email protected] līdz 2023.gada 1.decembra plkst. 09:00, pieteikumā norādot piegādātāja nosaukumu un e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt pieslēgšanās saiti MS Teams tiešsaistes apspriedei.
Apspriedes būtiskākie jautājumi tiks dokumentēti un pēc apspriedes publicēti pasūtītāja tīmekļvietnē.