Piegādātāju apspriedes

Apspriede ar piegādātājiem par plānoto iepirkumu

2023.gada 1.decembrī plkst. 10:00 GASO MS Teams platformā organizē apspriedi par plānotā iepirkuma “Par dabasgāzes iegādi akciju sabiedrības “Gaso” vajadzībām” nolikuma prasībām.
Ieinteresētie piegādātāji var pieteikties dalībai apspriedē, nosūtot pieteikumu uz [email protected] vai [email protected] līdz 2023.gada 1.decembra plkst. 09:00, pieteikumā norādot piegādātāja nosaukumu un e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt pieslēgšanās saiti MS Teams tiešsaistes apspriedei.
Apspriedes būtiskākie jautājumi tiks dokumentēti un pēc apspriedes publicēti pasūtītāja tīmekļvietnē.

Publikācijai tiek pievienota informatīvās apspriedes prezentācija un atbilžu un jautājumu apkopojums. Atbilžu un jautājumu datnē norādītajam, kā arī prezentācijas piemēros norādītajiem apjomiem ir informatīvs raksturs.

Informatīva prezentācija Par dabasgāzes iegādi akciju sabiedrības “Gaso” vajadzībām

Apspriedes jautājumu un atbilžu apkopojums