Projektētājiem un būvdarbu veicējiem

Par Projektu saskaņošanas daļas pieņemšanas laiku AS “Gaso” informē, ka ar 2019.gada 1.novembri tiek ieviesti jauni pieņemšanas laiki Gāzapgādes attīstības departamenta Projektu saskaņošanas daļā (3.korpuss 206.kabinets) būvniecības dokumentāciju saskaņošanai klātienē Par plūsmas vārstu pielietošanu Atbilstoši AS “Gaso” līdzšinējai pieredzei, ir secināts, ka plūsmas pārtraucēju uzstādīšana gazificējamos objektos ar mainīgu slodzi var samazināt gāzesvadu caurplūdes spēju, to tehniski nepamatota izmantošana var samazināt gāzesvadu ekspluatācijas drošību un samazināt kontroli pār bojāto gāzesvadu kvalitatīvu remontu. Par AS “Gaso” tehnisko politiku gāzesvadu pievadu būvniecībā Lai veicinātu jaunu lietotāju pieslēgšanos dabasgāzes sadales sistēmai, samazinātu būvniecības izmaksas un lai uz lietotāju netiktu attiecināti būvniecības nozares regulējuma uzliktie pienākumi atbildēt par pazemes gāzesvada ekspluatāciju ielas sarkano līniju robežās, AS “Gaso” ir izstrādātas izmaiņas pievadu piederības robežas noteikšanas kārtībā. Par jaunumiem pievadu projektu saskaņošanas kārtībā Civillikums paredz, ka gadījumā, ja iela vai koplietošanas ceļš, kas nav pašvaldības īpašums, ir viena vai vairāku personu īpašums, jebkāda veida būvniecība, kas skar šo īpašumu, ir jāsaskaņo ar visiem tā kopīpašniekiem. Par vienkāršoto kārtību dabasgāzes iekārtu nomaiņai AS “Gaso” informē, ka lietotājiem ar atļauto maksimālo slodzi līdz 16m3/h (un līdz 130kW) ir iespēja ar vienkāršotiem noteikumiem veikt gāzes aparāta vai iekārtas nomaiņu/pārvietošanu telpas robežās. Par prasībām dabasgāzes komercuzskaites mēraparātu projektēšanai Tehniskās prasības gāzes uzskaites mezglu infrastruktūras izveidei un korektoru izvēlei, lai nodrošinātu attālinātu patēriņa informācijas nolasīšanu.
v8