Tirgotāja maiņa

Dabasgāzes tirgotāja maiņu nosaka Ministru kabineta “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” Nr.78, un tirgotāja maiņa notiek šādā secībā:
1

Lietotājs sazinās ar izvēlēto jauno Tirgotāju un noslēdz līgumu.

2

Jaunais Tirgotājs paziņo GASO par jauno līgumu ar Lietotāju  

3

Jaunais Tirgotājs noteiktā periodā var atsaukt savu paziņojumu GASO - atteikties no Lietotāja  

4

Ja paziņojums netiek atsaukts, GASO informē Lietotāja esošo Tirgotāju par izmaiņām  

5

Lietotājs kļūst par jaunā Tirgotāja lietotāju ar mēneša 1. datumu

 

Dabasgāzes tirgotāju saraksts