Dabasgāzes tirgotāju tiesības

GASO nodrošina dabasgāzes tirgotājiem un to klientiem šādus pakalpojumus:

  1. Visi dabasgāzes Tirgotāji un to klienti drīkst brīvi izmantot www.gaso.lv;
  2. Dabasgāzes Tirgotājiem un to klientiem nepieciešamā pamatinformācija tiek publicēta www.gaso.lv un pēc pieprasījuma ir saņemama GASO, Tirgotāju pārstāvjiem vēršoties Tirgus darbības nodrošinājuma departamentā, bet klientiem vēršoties Klientu apkalpošanas centrā;
  3. Visi dabasgāzes Tirgotāji un to klienti drīkst brīvi izmantot Avārijas dienesta telefona numuru 114, GASO vispārīgo kontaktinformāciju komunikācijā ar saviem klientiem, t.sk. šo informāciju ievietot savās interneta mājaslapās, klientu apkalpošanas vietās u.c.;
  4. Visi dabasgāzes Tirgotāji drīkst izmantot GASO logo informatīvajos materiālos par sadales sistēmas operatora pakalpojumiem, iepriekš saskaņojot izmantošanas mērķi un tehniskās prasības;
  5. Visi dabasgāzes Tirgotāji drīkst izmantot Gāzes Tirgotāju Atbalsta sistēmu un tirgus ziņojumu apmaiņas tiešsaistes režīmā pakalpojumu, izmantojot tīmekļa servisus;
  6. Visi dabasgāzes lietotāji drīkst izmantot GASO rīkus skaitītāju rādījumu ziņošanai  - paziņojot Mans GASO vai nosūtot SMS.

Par jaunumiem, kas attiecas uz dabasgāzes Tirgotājiem un Lietotājiem, GASO informē visus Tirgotājus un Lietotājus vienlaikus.