Akcionāru sapulces

2022. gada 13. jūnija kārtējā akcionāru sapulce
Lēmumi
Lēmumu projekts

2021. gada 25. oktobra ārkārtas akcionāru sapulce
Lēmumi
Lēmumu projekts

2021. gada 19. jūlija ārkārtas akcionāru sapulce
Lēmumi
Lēmuma projekts

2021. gada 14. jūnija kārtējā akcionāru sapulce
Lēmumi
Lēmumu projekts

2020. gada 28. decembra ārkārtas akcionāru sapulce
Lēmumi
Lēmumu projekts

2020. gada 26. oktobra ārkārtas akcionāru sapulce
Lēmumi
Lēmumu projekts

2020. gada 17. jūnija kārtējā akcionāru sapulce
Lēmumi
Lēmumu projekts

2019. gada 28. oktobra ārkārtas akcionāru sapulce
Lēmumi
Lēmumu projekts

2019. gada 17. jūnija kārtējā akcionāru sapulce
Lēmumi
Lēmumu projekts

2018. gada 5. novembra ārkārtas akcionāru sapulce
Lēmumi
Lēmumu projekts

2018. gada 6. augusta ārkārtas akcionāru sapulce
Lēmumi
Lēmumu projekts

2018. gada 18. jūnija kārtējā akcionāru sapulce
Lēmumi
Lēmumu projekts

2017. gada 22. novembra dibināšanas sapulce
Dibināšanas lēmums

v8