Iepirkumi

GASO iepirkumi tiek veikti, ievērojot vispārējos iepirkuma principus – iepirkuma atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci un taisnīgu attieksmi pret tiem, ar mērķi nodrošināt līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu.

GASO iepirkumi, kuru līgumcena nesasniedz Ministru kabineta noteikumos Nr.105 “Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām” noteiktas līgumcenu robežvērtības, tiek veiktas saskaņā ar uzņēmuma iekšējas kārtības noteikumiem un informācija par aktuāliem iepirkumiem pieejama pircēja profilā Mercell e-iepirkumu platformā.

Aicinām piegādātājus reģistrēties Mercell e-iepirkumu platformā, lai piedalītos GASO iepirkumos. Platformas izmantošana ir bezmaksas.

Detalizēta instrukcija dalībai GASO iepirkumos.

 

GASO iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda vai pārsniedz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.105 “Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām” noteiktas līgumcenu robežvērtības, tiek veiktas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu un informācija par aktuāliem iepirkumiem pieejama pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā.