Ražošanas energoefektivitāte

ENERĢIJA DAUDZIEM RAŽOŠANAS UZŅĒMUMIEM IR BŪTISKS RESURSS, KO VAR IETAUPĪT

Energoefektivitātes risinājumus ražošanas procesam vispilnīgāk var iegūt, veicot „Rūpniecisko energoauditu”. Energoauditam jāaptver 90% no visa uzņēmuma un atsevišķi jānorāda enerģijas patērētāji un enerģijas apjomi:

  • uzņēmuma īpašumā vai lietošanā esošo ēku apkurei patērētā enerģija;
  • sadzīves vajadzībām nepieciešamā karstā ūdens sagatavošanai patērētā enerģija;
  • apgaismojumam patērētā enerģija;
  • ventilāciju sistēmu darbībai patērētā enerģija;
  • telpu dzesēšanai patērētā enerģija;
  • rūpnieciskajos procesos patērētā: elektroenerģija; siltumenerģija; cita enerģija (arī degviela, ja sastāda virs 10% no kopējās patērētās enerģijas).

Pēc nepieciešamās informācijas apkopošanas un aprēķiniem tiks noteikti galvenie energoefektivitātes uzlabojuma uzdevumi, kuri visbūtiskāk ietekmē ražošanas procesu, piemēram, ražošanas mezglu automatizēšanu, iekārtu nomaiņa pret efektīvākām, automātiku apkurei vai apgaismojumam, paradumu maiņa, siltināšana vai citi līdzīgi risinājumi.

 

 

v8