Dokumenti un saites

Veidlapas

1. Fiziskas personas pieteikums gāzapgādei

2. Pieteikums atļautās slodzes samazināšanai/palielināšanai gazificētā objektā

3. Pieteikums esošā gāzes aparāta vai iekārtas nomaiņai/pārvietošanai lietotājiem līdz 16m3/h

4. Pieteikums gāzapgādes pārtraukšanai ārējos tīklos

5. Iesniegums par gāzesvada pievada daļas un/vai iekārtas nodošanu AS “Gaso” īpašumā

6. Iesniegums par gāzesvada pievada daļas un/vai iekārtas nodošanu AS “Gaso” īpašumā

 

9. Komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksācijas akts

10. Pieteikums dabasgāzes piegādes pārtraukšanai iekšējo gāzesvadu sistēmā

11. Iesniegums par Sezonālā tarifa piemērošanu

12. Iesniegums par pieteiktās slodzes pielietošanu

 

Metodikas un kārtības

Akciju sabiedrības “Gaso” metodika kopējo pieslēguma izmaksu noteikšanai dabasgāzes lietotāju gāzapgādes sistēmu pievienošanai pie dabasgāzes sadales vadiem un atļautās slodzes palielināšanai

Sadales sistēmas pakalpojumu tarifu pielietošanas kārtība

Dabasgāzes lietotāja atļautās maksimālās slodzes samazināšanas kārtība

Sistēmas pakalpojumu izmantošanas kārtība

Akciju sabiedrības "Gaso" kārtība vienkāršotai gāzes aparātu vai iekārtu nomaiņai/ pārvietošanai

Ārējās saites

TOPOGRĀFIJAS UZŅĒMUMI - Latvijas mērnieku biedrības sertificēto personu reģistrs

LATVIJAS SILTUMA, GĀZES UN ŪDENS TEHNOLOĢIJAS INŽENIERU SAVIENĪBA