Dokumenti, veidlapas, saites

Akciju sabiedrības "Gaso" DOKUMENTI

Pieteikums atļautās slodzes samazināšanai/palielināšanai gazificētā objektā

Iesniegums par pieteiktās slodzes pielietošanu

 

Fiziskas personas pieteikums gāzapgādei (paraugs)

Pieteikums esošā gāzes aparāta vai iekārtas nomaiņai/pārvietošanai (Lietotājiem līdz 16m3/h)

Pieteikums gāzapgādes pārtraukšanai ārējos tīklos

Iesniegums par gāzesvada pievada daļas un/vai iekārtas nodošanu/nenodošanu AS “Gaso” īpašumā (fiziskām personām)

Iesniegums par gāzesvada pievada daļas un/vai iekārtas nodošanu/nenodošanu AS “Gaso” īpašumā (juridiskām personām)

 

Pieteikums GASO Klientu portāla izmantošanai:

PDF dokuments

Rediģējams Word dokuments

 

Dabasgāzes saistītajiem lietotājiem

Komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksācijas akts mājsaimniecības lietotājiem

Komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksācijas akts

Pieteikums dabasgāzes piegādes pārtraukšanai iekšējo gāzesvadu sistēmā

Pieteikums dabasgāzes padeves pieslēgšanai vai atjaunošanai gazificētā objektā

Pieteikums dabasgāzes skaitītāja pārvietošanai telpas robežās

 

Dabasgāzes lietotājiem, kuri nav saistītie lietotāji

Dabasgāzes piegādes-saņemšanas akts

Komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksācijas akts

Pieteikums dabasgāzes piegādes pārtraukšanai

Pieteikums dabasgāzes piegādes pieslēgšanai vai atjaunošanai gazificētā objektā

Iesniegums par Sezonālā tarifa piemērošanu

 

Akciju sabiedrības “Gaso” metodika kopējo pieslēguma izmaksu noteikšanai dabasgāzes lietotāju gāzapgādes sistēmu pievienošanai pie dabasgāzes sadales vadiem un atļautās slodzes palielināšanai


PROJEKTĒŠANAS UN BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMI

Reģistrēto būvkomersantu saraksts pieejams www.bis.gov.lv


TOPOGRĀFIJAS UZŅĒMUMI

Latvijas mērnieku biedrības sertificēto personu reģistrs:
https://lmb.lv/sertificeto-personu-registrs


LATVIJAS SILTUMA, GĀZES UN ŪDENS TEHNOLOĢIJAS INŽENIERU SAVIENĪBA

Saite: www.lsgutis.lv 


 

 

v8