Datu apmaiņa ar sistēmas operatoru

Ērtākai informācijas apmaiņai starp dabasgāzes tirgotāju un Sadales sistēmas operatoru (Operators), Operators izveidojis Gāzes tirgotāju atbalsta (GTA) sistēmu.

Saskaņā ar GTA sistēmas lietošanas noteikumu projektu (Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu starp akciju sabiedrības “Gaso” Sadales sistēmas operatoru un dabasgāzes tirgotājiem) dabasgāzes tirgotājs saņem no Operatora šādu informāciju:

  1. Lietotāju pārvaldība;
  2. Atļauju reģistrēšana;
  3. Klientu un objektu datu saņemšana;
  4. Tirdzniecības līgumu ar dabasgāzes lietotājiem reģistrēšana, atsaukšana un laušana;
  5. Klientu portfeļa saņemšana;
  6. Operatīvo un koriģēto ikdienas patēriņu saņemšana;
  7. Ne-ikdienas uzskaites viedu prognožu saņemšana;
  8. Mēneša patēriņu un SSO rēķina rindu saņemšana.

Informācijas apjoms, ko tirgotājs saņems no Operatora izmantojot GTA sistēmu, var tikt papildināts.

Informācijas apmaiņa starp Operatoru un Tirgotāju tiešsaistes režīmā, izmantojot tīmekļa servisus

Operators nodrošina datu apmaiņu tiešsaistes režīmā, izmantojot tīmekļa servisus.

Lai saņemtu datu apmaiņas specifikāciju, lūdzam sūtīt pieprasījumu uz e-pasta adresi tirgotaji@gaso.lv.

v8