Dabasgāzes atsauces cena

Sadales sistēmas operators saskaņā ar Ministru kabineta “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumu” Nr.78 (Noteikumi) 1804.punktu publicē savā mājaslapā maksimālo universālā pakalpojuma cenu mājsaimniecības lietotājiem, kas aprēķināta saskaņā ar Noteikumu 1803.punktu.

 

Mēnesis Cena, EUR/MWh References dokuments
Maijs 83.127 Futures Daily Market Report for Dutch TTF Gas Futures
Jūnijs 84.985
Jūlijs 77.781 Futures Daily Market Report for Dutch TTF Gas Futures
Augusts 64.827 Futures Daily Market Report for Dutch TTF Gas Futures
Septembris 76.763 Futures Daily Market Report for Dutch TTF Gas Futures
Oktobris 75.539 Futures Daily Market Report for Dutch TTF Gas Futures
Novembris 81.122 Futures Daily Market Report for Dutch TTF Gas Futures
Decembris 75.303 Futures Daily Market Report for Dutch TTF Gas Futures