Pieslēguma slodzes samazināšana

Atļautā maksimālā slodze

Atļautā maksimālā slodze ir lielākais dabasgāzes daudzums kubikmetros, ko Lietotājs drīkst izmantot stundā. No atļautās maksimālās slodzes ir atkarīga fiksētā maksa par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumiem.

 • Fiksēto maksu nepiemēro Mājsaimniecības lietotājiem, ja objektā gāzes padeve ir pārtraukta
 • Fiksēto maksu nepiemēro Komerclietotājiem, ja objektā gāzes padeve ir pārtraukta, un ir izbeigts dabasgāzes tirdzniecības līgums

Vairāk lasīt šeit: "Tarifu pielietošanas kārtība"

Fiksētā maksa  gazificētiem objektiem ar pieslēguma slodzi LĪDZ 6 m3/h ir vienāda. Tāpēc, ja pieslēguma slodze ir 6 m3/h, tās samazināšana nesamazinās tarifa fiksēto daļu.

Savā objektā atļauto maksimālo slodzi vari noskaidrot:

 • Mans GASO (paraugs);
 • Pieslēguma līgumā;
 • Aktā par atļautās maksimālās slodzes izmaiņām, ja pieslēguma atļautā maksimālā slodze mainīta;
 • Ja iepriekš minētie dokumenti nav pieejami, atļauto maksimālo slodzi var uzzināt, apskatot gāzes skaitītāja “Q max” rādītāju ekrāna kreisajā augšējā stūrī (paraugs), taču atsevišķos gadījumos atļautā maksimālā slodze var atšķirties no uz skaitītāja norādītās.

Nepieciešamā atļautā maksimālā slodze ir atkarīga no tā, kādiem un cik jaudīgiem aparātiem (piemēram, gāzes plīts, ūdens sildītājs, apkures katls) tiek lietota dabasgāze. Aparāta maksimālo slodzi var atrast aparāta pasē (paraugs) vai projekta dokumentācijā (paraugs).

Ar atļauto slodzi līdz 6m3/h pietiek

ēdiena gatavošanai pašu vajadzībām ūdens
sildīšanai pašu vajadzībām
dzīvokļa, vidēja lieluma privātmājas apkurei

Piemēri ir ilustratīvi, individuālos gadījumos situācija var atšķirties.

Ja dabasgāzi izmanto norādītajos veidos un:

 • atļautā slodze ir līdz 6m3/h, un kopējā aparātu jauda ir līdz ~49kW, tad slodzes samazināšana neietekmēs fiksēto tarifa daļu;
 • atļautā slodze ir līdz 10m3/h, bet kopējā aparātu jauda ir līdz ~49kW, tad slodzes samazināšana var būt iespējama un tas samazinātu ikmēneša maksājumu;
 • atļautā slodze ir līdz 16m3/h, bet kopējā aparātu jauda ir līdz ~82kW, tad slodzes samazināšana var būt iespējama no 16 m3/h uz 10m3/h un tas samazinātu ikmēneša maksājumu.

 

Slodzes samazināšana

Atļauto maksimālo slodzi var samazināt:

 • bez tehniskā risinājuma maiņas - ja objektā uzstādīto aparātu maksimālā slodze ir zemāka par atļauto maksimālo slodzi;
 • mainot esošās sistēmas tehnisko risinājumu – ja nepieciešama objektā uzstādīto aparātu nomaiņa, atslēgšana vai noplombēšana, vai citi darbi kam nepieciešams saņemt GASO tehniskos noteikumus.

Ja secini, ka slodzi objektā varētu būt iespējams samazināt, piesaki slodzes samazināšanu!

 

Atļautās maksimālās slodzes samazināšana

Bez tehniskā risinājuma maiņas Mainot esošās sistēmas tehnisko risinājumu
Piesaki slodzes samazināšanu, sūtot iesniegumu uz [email protected] Piesaki slodzes samazināšanu, sūtot iesniegumu uz [email protected] un norādot, kādas izmaiņas tiks veiktas.
Pēc iesnieguma saņemšanas GASO pārbaudīs objekta tehnisko dokumentāciju, nepieciešamības gadījumā apsekos objektu un veiks papildu darbības. Pēc iesnieguma saņemšanas GASO pārbaudīs objekta tehnisko dokumentāciju un nepieciešamības gadījumā apsekos objektu.
Ja slodzes samazinājums būs iespējams, GASO sagatavos attiecīgu aktu. GASO nosūtīs tehniskos noteikumu vai nosacījumus plānoto darbu izpildei. Ar šo dokumentu jāvēršas pie sertificēta speciālista, kurš izstrādās atbilstošu tehnisko risinājumu.
Ja slodzes samazināšana nebūs iespējama bez tehniskā risinājuma maiņas, GASO par to informēs un nepieciešamības gadījumā izsniegs  tehniskos noteikumus vai nosacījumus. Tālākās darbības notiek atbilstoši procesam "Mainot esošās sistēmas tehnisko risinājumu"

Ja GASO objektā veiks darbus, par to tiks izrakstīts rēķins.

Slodzes samazināšanas pakalpojuma cena

Tevis izvēlēts sertificēts speciālists varēs veikt nepieciešamos darbus atbilstoši sertificēta speciālista izstrādātam un GASO saskaņotam projektam vai tehniskajai shēmai.
Pēc sistēmas izbūves objektā un GASO atzinuma saņemšanas tiks sagatavots akts par slodzes samazināšanu.

Rēķinu par veiktajiem darbiem saņemsi pēc akta parakstīšanas.

Slodzes samazināšanas izmaksas

Pēc rēķina (ja tāds izrakstīts) apmaksas, informācija par slodzes maiņu būs pieejama Tavam dabasgāzes tirgotājam, kā arī Mans GASO.

  Slodze tiks samazināta ar nākamā mēneša 1.datumu.

 

Svarīgi zināt!

Bez tehniskā risinājuma maiņas Mainot esošās sistēmas tehnisko risinājumu

  Samazināt atļauto maksimālo slodzi var ne biežāk kā reizi 12 mēnešos.

  Ja 12 mēnešu laikā pēc slodzes samazināšanas, vēlēsies atjaunot iepriekšējo slodzi, tiks veikts fiksētās maksas pārrēķins par periodu, kad slodze bija samazināta.

  Ja slodze tiks samazināta ne vairāk kā 50% apmērā, pieprasot atjaunot iepriekšējo slodzi piecu gadu laikā no samazināšanas brīža pieslēguma maksa par slodzes atjaunošanu nebūs jāmaksā. Samazinot slodzi vairāk kā 50% apmērā, iespēja atjaunot iepriekšējo atļauto maksimālo slodzi var nebūt iespējama.

  Ja slodze tiks samazināta ne vairāk kā 50% apmērā, pieprasot atjaunot iepriekšējo slodzi piecu gadu laikā no samazināšanas brīža, pieslēguma maksa par slodzes atjaunošanu nebūs jāmaksā.

  Samazinot slodzi vairāk kā 50% apmērā, iespēja atjaunot iepriekšējo atļauto maksimālo slodzi var nebūt iespējama.

  Atļautā maksimālā slodze tiek noteikta atbilstoši uzstādīto aparātu maksimālai slodzei
  Pēc slodzes maiņas vēlams pārliecināties, vai nepieciešams atjaunot dabasgāzes tirdzniecības līgumu ar tirgotāju.

 

Gazificētā objektā ar atļauto maksimālo slodzi virs 65m3/h un skaitītāju, kas aprīkots ar telemetrijas sistēmu, var pieteikt zemāku atļauto slodzi (“pieteiktā slodze”). Vairāk par šo iespēju lasi lapā “Tarifu pielietošanas kārtība”.

 

 

 

Saistītie dokumenti

Sadales sistēmas pakalpojumu tarifu pielietošanas kārtība

Dabasgāzes lietotāja atļautās maksimālās slodzes samazināšanas kārtība

Pieteikums atļautās slodzes samazināšanai vai palielināšanai gazificētā objektā