Par GASO

Atpazīsti GASO
Lai GASO varētu īstenot savus sadales sistēmas operatora pienākumus, kuru izpilde galvenokārt nepieciešama sistēmas un līdz ar to arī Lietotāja drošībai, pienākums ir nodrošināt GASO meistaram piekļuvi gāzes sistēmai: mājsaimniecības lietotājam - dienas laikā (no plkst. 8. 00 līdz plkst. 21. 00) komerclietotājam (ne mājsaimniecībām) - jebkurā diennakts laikā....

lasīt vairāk