Atpazīsti GASO

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumiem, Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi

Lietotājiem, kas nav mājsaimniecības lietotāji (tirgus dalībniekiem) ir pienākums -

98.1. jebkurā diennakts laikā nodrošināt sadales sistēmas operatora pārstāvjiem netraucētu piekļuvi dabasgāzes apgādes sistēmām gazificētajā objektā un komercuzskaites mēraparātiem, lai sadales sistēmas operators varētu netraucēti izpildīt tam normatīvajos aktos un dabasgāzes tirdzniecības līgumā noteiktos pienākumus un īstenot paredzētās tiesības;

un

Mājsaimniecības lietotājam (saistītajiem lietotājiem) ir pienākums -

99.1. dienas laikā (no plkst. 8.00 līdz plkst. 21.00) nodrošināt sadales sistēmas operatora pārstāvjiem netraucētu piekļuvi dabasgāzes apgādes sistēmām gazificētajā objektā un komercuzskaites mēraparātiem, lai sadales sistēmas operators varētu netraucēti izpildīt tam normatīvajos aktos un dabasgāzes tirdzniecības līgumā noteiktos pienākumus un īstenot paredzētās tiesības;

 

Pirms GASO darbinieka ielaišanas īpašumā darbu veikšanai lūdziet viņam uzrādīt darbinieka apliecību.

Šaubu gadījumā, lai pārliecinātos, ka Jūsu īpašumā darbus veic GASO darbinieks, lūdzam zvanīt:

Darba dienās no plkst. 8.00 līdz 18.00  - 67369938 , pēc plkst. 18.00 un brīvdienās - 114  

 

DARBINIEKU APLIECĪBAS PARAUGS

 

GASO UNIFORMA UN AUTO

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v8