Atpazīsti GASO

Lai GASO varētu īstenot savus sadales sistēmas operatora pienākumus, kuru izpilde galvenokārt nepieciešama sistēmas un līdz ar to arī Lietotāja drošībai, pienākums ir nodrošināt GASO meistaram piekļuvi gāzes sistēmai:

  • mājsaimniecības lietotājam - dienas laikā (no plkst. 8.00 līdz plkst. 21.00)
  • komerclietotājam (ne mājsaimniecībām) - jebkurā diennakts laikā.

Šāds pienākums ir noteikts Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumu Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 98.1. un 99.1.apakšpunktā.

Pirms GASO darbinieka ielaišanas īpašumā lūdz viņam uzrādīt darbinieka apliecību. Šaubu gadījumā, lai pārliecinātos, ka īpašumā darbus veic GASO darbinieks, zvani:

darba dienās no plkst. 8.00 līdz 18.00
67369938

 


GASO darbinieka apliecības paraugs

 

GASO UNIFORMA UN AUTO

GASO auto

GASO auto 2

GASO avārijas dienesta auto

GASO auto 1

GASO auto 2