Sadales tarifi

2021. gada 30. aprīļa Regulatora Padomes sēdē tika apstiprināti jaunie dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifi, kuri stājās spēkā no 2021. gada 1. jūlija.

AS “Gaso” dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu tarifs tika paredzēts 4,5 gadu ilgam regulācijas periodam (no 2021. gada 1. jūlija līdz 2025. gada 31. decembrim). Ņemot vērā būtisku dabasgāzes cenas pieaugumu un lietotājiem nodotā dabasgāzes daudzuma samazinājumu, GASO koriģēja dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifus.

2022. gada 15. decembra Regulatora Padomes sēdē tika apstiprināti jaunie koriģētie dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifi, kuri stājās spēkā no 2023. gada 1. janvāra.

Līdzīgi kā līdz šim, arī koriģētie sadales sistēmas pakalpojuma tarifi ietver fiksētu komponenti atbilstoši pieslēguma atļautajai vai pieteiktajai maksimālajai slodzei, un mainīgu komponenti atbilstoši piegādātās dabasgāzes apjomam. Tarifu sistēma paredz arī Sezonālo tarifu tiem lietotājiem, kuri 85% no kopējā gada dabasgāzes patēriņa izmanto laika posmā no maija līdz novembrim.

 

Grupa Pozīcija Tarifs
(bez PVN)
Sezonālais tarifs* (bez PVN) Mērvienība
Tarifu mainīgā daļa (pēc patēriņa grupas)
1. Līdz 2 635 kWh 22.9503 - EUR/MWh**
2. No 2 635,1 līdz 263 450 kWh 8.9199 34.0287 EUR/MWh
3. No 263 450,1 līdz 1 327 788 kWh 8.5700 15.9742 EUR/MWh
4. No 1 327 788,1 līdz 13 277 880 kWh 5.8542 7.0386 EUR/MWh
5. No 13 277 880,1 līdz 132 778 800 kWh 3.9134 5.4977 EUR/MWh
6. No 132 778 800,1 līdz 210 760 000 kWh 1.4665 3.7378 EUR/MWh
7. No 210 760 000,1 līdz 1 353 800 000 kWh 1.9771 2.4579 EUR/MWh
8. Virs 1 353 800 000 kWh 0.4006 1.1781 EUR/MWh
Tarifu fiksētā daļa (pēc atļautās slodzes m3/h)
netiek piemērota Sezonālā tarifa lietotājiem
Līdz 6 m3/h 39.63 EUR/gadā***
No 6,1 līdz 10 m3/h 109.05 EUR/gadā
No 10,1 līdz 16 m3/h 174.21 EUR/gadā
No 16,1 līdz 25 m3/h 265.79 EUR/gadā
No 25,1 līdz 40 m3/h 394.80 EUR/gadā
No 40,1 līdz 65 m3/h 653.54 EUR/gadā
Virs 65 m3/h 8.62 EUR/m3/h/gadā****

 

*tarifu var izvēlēties lietotāji, kuru dabasgāzes patēriņš no maija līdz novembrim ir vairāk nekā 85% no objekta gada patēriņa. Šiem lietotājiem netiek piemērota tarifu fiksētā daļa.
**eiro par vienu megavatstundu.
*** eiro par pieslēgumu gadā.

**** eiro par vienu kubikmetru stundā gadā.

sadales tarifs