Kā uzsākt dabasgāzes tirdzniecību

Lai uzņēmums varētu nodarboties ar dabasgāzes tirdzniecību, tam ir nepieciešams:

1

reģistrēties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulators) Dabasgāzes tirgotāju reģistrā
2 noslēgt pārvades sistēmas pakalpojumu līgumu ar Pārvades sistēmas operatoru un saņemt Pārvades sistēmas operatora piešķirtu balansēšanas portfeļa identifikatoru
3 noslēgt Sadales sistēmas pakalpojumu līgumu ar Sadales sistēmas operatoru

Visiem dabasgāzes tirgus dalībniekiem, kuri iesaistās Eiropas Savienības (ES) enerģijas vairumtirgus darījumos, ir jāreģistrējas Energoregulatoru sadarbības aģentūras (ACER) izveidotā centralizētā Eiropas tirgus dalībnieku reģistrā (CEREMP). Tā ir kārtība dabasgāzes tirgus dalībnieku reģistrācijai un enerģijas vairumtirgus uzraudzībai ES, kas stājas spēkā, lai sekmīgi ieviestu Regulu par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (REMIT).

Detalizētāku informāciju par CEREMP un tirgotāja pienākumiem saskaņā ar REMIT var iegūt Regulatorā.