Skaitītāja rādījuma ziņošana

Kad ir jāpaziņo skaitītāja rādījumi?

Lietotājam skaitītāja rādījumi ir jāpaziņo:

1

Tirgotāja noteiktajā datumā

2

katru mēnesi, no 27. datuma līdz nākamā mēneša 1. darba dienas plkst. 24:00

3

atstājot objektu

4

mainoties dabasgāzes Lietotājam objektā

5

mainot Tirgotāju

6

katru gadu 31. decembrī

7

pēc GASO aicinājuma

 

Ja Lietotājs nepaziņo skaitītāja rādījumu,
GASO  katru mēnesi aprēķina Lietotāja iespējamo rādījumu.

 

Ja Lietotāja, tajā skaitā mājsaimniecības lietotāja, gazificētajā objektā ir uzstādīts viedais skaitītājs, tad skaitītāja rādījumi nav jāziņo.

 

Kā paziņot skaitītāja rādījumus?

Lietotājs skaitītāja rādījumu paziņo vienā no šiem veidiem:

A

Paziņojot rādījumu
savam Tirgotājam

B

Paziņojot
Mans GASO

C 

Sūtot SMS uz 155:
RAD atstarpe objekta tirgus numurs atstarpe skaitītāja rādījums

 

Kā paziņot skaitītāja rādījumu, nosūtot SMS?

Rādījumu ziņošanai ar SMS ir jāzina unikālais objekta tirgus numurs. Savu objekta tirgus numuru vari uzzināt no dabasgāzes Tirgotāja vai zvanot GASO uz tālruni 67369938.

Objekta tirgus numurs vienmēr sākas ar “A”, tam seko 9 cipari, piemēram, A001234567. Katram skaitītājam ir savs unikāls objekta tirgus numurs, nav divu vienādu objekta tirgus numuru.

Lai paziņotu rādījumu ar SMS:

 1. Nosūti šādu SMS uz 155:
  RAD atstarpe objekta tirgus numurs atstarpe skaitītāja rādījums (skat. paraugu 1. attēlā).
   
 2. Skaitītāja rādījums ir jānorāda veselos kubikmetros (tikai cipari no skaitītāja melnā lodziņa),

   
 3. Pēc rādījuma nosūtīšanas saņemsi apstiprinājuma SMS (1. attēls) vai kļūdas paziņojuma SMS (2. attēls).
   
 4. Neskaidrību gadījumā zvani  savam Tirgotājam vai GASO uz tālruni 67369938.

 

1. attēls. Veiksmīgi pieņemts rādījums


 

2. attēls. Atteikta rādījuma pieņemšana


 

 

 

Lietotāju biežāk pieļautās kļūdas, ziņojot rādījumus ar SMS:

 • NEDRĪKST pievienot liekus simbolus –  piemēram, “X”, “0” vai citus
 • NEDRĪKST atstarpju vietā izmantot citus atdalošos simbolus
 • NEDRĪKST objekta tirgus numura vietā rakstīt abonenta numuru vai skaitītāja rūpnīcas numuru

 

INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI - GASO saglabā gan ar SMS paziņoto rādījumu, gan citu šīs SMS informāciju, tai skaitā tālruņa numuru, no kura SMS ir atsūtīta. Šī informācija tiek saglabāta, lai GASO nepieciešamības gadījumā var precizēt paziņoto rādījumu un apliecināt, kad un kāds skaitītāja rādījums tika paziņots, un šāda apliecināšana ir nepieciešama GASO normatīvajos aktos noteikto tiesību un pienākumu izpildei. Ja GASO konstatē tālruņa numuru, no kura apzināti ir paziņots nepareizs skaitītāja rādījums, GASO ir tiesīgs pārskatīt arī citus rādījumus, kuri ir paziņoti no šī numura. Šī informācija tiek saglabāta tik ilgi, kamēr var rasties strīdi par iesniegto skaitītāja rādījumu. Papildu informācija par personas datu apstrādi pieejama Privātuma politikā.

 

Kā labot kļūdaini paziņotu skaitītāja rādījumu?

A

Paziņojot savam Tirgotājam, tā noteiktajā kārtībā

B

Paziņojot
Mans GASO

C 

Sūtot SMS uz 155

 

Kā ziņot skaitītāja rādījumu cita Lietotāja vietā?

A

Paziņot Lietotāja Tirgotāja klientu portālā, ja persona portālā reģistrēta kā papildu lietotājs

B

Paziņojot Mans GASO, ja persona portālā reģistrēta kā papildu lietotājs

C 

Sūtot SMS uz 155:
RAD atstarpe objekta tirgus numurs atstarpe skaitītāja rādījums

 

SVARĪGI!

1. Rādījumu ziņošana, mainot dabasgāzes Tirgotāju

Mainot dabasgāzes Tirgotāju, Lietotājam ir pienākums paziņot gazificētā objekta skaitītāja rādījumu nākamā mēneša 1. datumā.

2. Rādījumu ziņošana, pametot objektu

Pametot gazificēto objektu (izbeigušās īpašuma, lietošanas vai valdījuma tiesības), Lietotājam ir pienākums paziņot skaitītāja rādījumu un izbeigt dabasgāzes tirdzniecības līgumu. Ja objekts netiek nodots jaunajam dabasgāzes Lietotājam, Lietotājam pirms objekta atbrīvošanas ir pienākums pieteikt dabasgāzes atslēgšanu (bezmaksas pakalpojums).

3. Rādījumu ziņošana, mainoties dabasgāzes Lietotājiem objektā

Mainoties dabasgāzes Lietotājiem, iepriekšējam un jaunajam dabasgāzes Lietotājam ir jānoformē mēraparāta rādījuma fiksācijas akts.

 

Cieni savu un citu laiku! Paziņo rādījumus portālā vai ar SMS! Īpaši to iesakām namu apsaimniekotājiem un pārvaldniekiem.

 

Kāpēc ziņot rādījumus SMS vai portālā?

 • Tas prasīs tikai dažas minūtes.
 • Rādījumi tiks apstrādāti automātiski.

Kāpēc rādījumu ziņošanai, neizmantot e-pastu ([email protected])?

 • E-pastu apstrāde prasa papildu laiku, un rādījumus var nepaspēt laicīgi reģistrēt.

Kam domāta iespēja nodot rādījumus telefoniski uz 67369938?

 • Cilvēkiem, kuriem nav iespējas lietot internetu un nosūtīt SMS.
 • Cilvēkiem, kuriem, sūtot SMS, saņemts kļūdas paziņojums.

Izvēloties rādījumu ziņošanas veidu, kas neprasa manuālu apstrādi, neveidojas garas gaidīšanas rindas zvaniem tiem lietotājiem, kuriem tā ir vienīgā rādījuma ziņošanas iespēja.