Korporatīvā sociālā atbildība

GASO kopš 2018. gada ir Apvienoto Nāciju Organizācijas korporatīvās sociālās atbildības programmas Global Compact dalībnieks. Šajā programmā iekļautie principi cilvēktiesību, darba tiesību, vides aizsardzības un pretkorupcijas jomās kalpo par pamatu visiem starptautiskajiem korporatīvās sociālās atbildības standartiem. Izmantojot ANO Global Compact piedāvāto pašnovērtējuma rīku, GASO katru gadu gatavo korporatīvās sociālās atbildības ziņojumu, kas tiek publicēts GASO un Global Compact interneta vietnēs. Ar programmu var iepazīties: GlobalCompact.org  

Ziņojums par 2023. gadu

Ziņojums par 2022. gadu

Ziņojums par 2021. gadu
Ziņojums par 2020. gadu
Ziņojums par 2019. gadu
Ziņojums par 2018. gadu
Ziņojums par 2017. gadu